Ondertekening Uitvoeringsagenda

Doet u mee?

Steunt u de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020? Toon uw betrokkenheid dan door het formulier in te vullen op www.achterhoek2020.nl/ikdoemee. U ziet daar ook een overzicht van de mensen die u al voorgingen.

Op 2 juli 2014 werd de nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 bekrachtigd door vertegenwoordigers van de 3 O’s (ondernemers, organisaties en overheden) en de provincie Gelderland. De Uitvoeringsagenda is een aanscherping van de Achterhoek Agenda 2020 en is opgesteld in samenspraak met de inwoners van de Achterhoek. Er is hard gewerkt aan een aangescherpte koers, waarbij werken, wonen en bereikbaarheid de leidende thema’s zijn voor een sterke en mooie Achterhoek, nu en in de toekomst. Een verbrede stuurgroep en wisselende coalities van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden gaan de projecten uitvoeren.