D’ran: Schouders onder werken, wonen, bereikbaarheid!

De Achterhoekse partners ondertekenden op 2/7 de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en provincie Gelderland schaarden zich achter de opgaven werken, wonen en bereikbaarheid van de aangescherpte Achterhoek Agenda 2020. De partners bundelen samen met inwoners hun krachten om werken en leven in de Achterhoek aantrekkelijk te houden. De komende jaren gaan zij ‘d’ran!’ met diverse projecten. Zo maken ze de stap van visie- en netwerkvorming naar nog meer ‘doen’. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt de Achterhoek. Zo’n 240 mensen waren getuige van de ondertekening bij Kaak Groep in Terborg.
Iedereen kan zijn of haar steun betuigen op www.achterhoek2020.nl/ikdoemee.

Lees het persbericht en bekijk de video en foto’s hieronder voor een impressie van de avond.