Gedeputeerde Van Dijk bezoekt Achterhoekse projecten

De projecten Kernenfoto’s, Kiemkracht en Groenlo Kansrijk stonden op 27 juni in de schijnwerpers toen gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de Achterhoek bezocht. Het bezoek vond plaats in het kader van het Regiocontract Achterhoek 2012 – 2015. Het regiocontract maakt onderdeel uit van het provinciale Programma Stad & Regio. Daarin staan afspraken tussen provincie en Regio(gemeenten) om de Achterhoek te versterken als gebied om te werken en leven.

Vitalisering
Het thema ‘Vitalisering van kernen’ stond bij dit bezoek centraal. De drie projecten zijn bedoeld  om kernen een impuls te geven met maximale betrokkenheid van inwoners. Door deze betrokkenheid is het effect van de  impuls veel groter, waardoor de investering meer wordt dan alleen een ‘investering in de stenen’.

Allereerst werd het project Kernenfoto’s toegelicht. Dit project is bedoeld om de kansen en dilemma’s in kaart te brengen rondom wonen en de woonomgeving voor de komende tien jaar. Hierna volgde het project Kiemkracht: een project dat erop is gericht om inwoners, ook in de kleine kernen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het project ‘Groenlo Kansrijk op weg naar 2027’ werd als laatste bezocht. Het is bedoeld om Groenlo als Cultuurhistorische Parel te behouden en te versterken. Na een korte toelichting maakte het gezelschap een rondwandeling door Groenlo om diverse onderdelen uit het project te bekijken (zie foto).

Partnerschap
Jan Jacob van Dijk gaf aan dat de provincie bij een eventueel vervolg op het regiocontract een andere insteek kiest. Er zal meer vanuit partnerschap worden gewerkt; eerst een inhoudelijke discussie over wat we willen bereiken en vervolgens samen op zoek gaan naar financiering. Regiovoorzitter Thijs van Beem gaf aan dat de Achterhoek hierop al heeft voorgesorteerd door het opstellen van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, waarbij de provincie nauw betrokken is.