Duitse en Nederlandse scholieren samen bètaonderwijs in kastelen – met MINT-lab

Om Duitse en Nederlandse scholieren techniek en natuurwetenschappen in beide landen te laten beleven, zette een internationaal team het project MINT-lab op, wat draaide van juli 2017 tot en met juni 2021. Met steun vanuit 8RHK ambassadeurs kon het scholierenuitwisselingsproject tussen Duitsland en Nederland worden opgezet. Financiering werd verkregen van uit het programma ‘INTERREG V A Deutschland-Nederland‘. In een inspirerende omgeving: de mooie kastelen en Schlössern rondom het grensgebied. In het project MINT-lab gingen Duitse en Nederlandse middelbare scholieren aan slag met bètavakken. De kastelen Vorden en Slangenburg én de DRU-fabriek waren locaties die in de Achterhoek bezocht werden. Tijdens een projectdag stonden de geschiedenis van de locatie en een tweetal natuurwetenschappelijke experimenten passend bij de locatie centraal. Daarnaast was er veel aandacht voor de buurtaal en wederzijdse culturele uitwisseling, uiteraard in beide voertalen. Een succes!

 

 

Bekijk de video en meer informatie op: https://mint-lab.eu/nl/