Duurzaam Doen in Beltrum en Geesteren!

Ziet u door de bomen het bos niet meer als het gaat om energiebesparing en -opwekking? Kom dan op 26-11 naar Beltrum en op 27-11 naar Geesteren. U hoort tijdens de informatieavonden wat er kan op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.

Informatieavonden Duurzaam Beltrum en Geesteren Duurzaam
Bewoners van Beltrum en Geesteren willen hun woning en hun dorp energiezuinig en duurzaam maken. Tijdens de info-avond op 26 november in Zalencentrum Dute voor de inwoners van Beltrum en op 27 november in Café Baan voor inwoners van Geesteren kunnen bewoners terecht voor al hun vragen over energiebesparing en energieopwekking.
Dagelijks worden we overspoeld met informatie over duurzaamheid, meestal afkomstig van commerciële bedrijven buiten onze regio. Hoe betrouwbaar is deze informatie? Welke maatregelen geven het meeste rendement? Zijn die maatregelen ook van toepassing op mijn thuissituatie? Wat kunnen we samen met dorpsgenoten aanpakken? Vragen die we willen beantwoorden voordat we keuzes kunnen maken.

Antwoord op uw vragen
Voor enkele woningen in de kern en in het buitengebied is uitgezocht welke maatregelen de behaaglijkheid verbeteren en de energiekosten verlagen. Afgelopen weken zijn zogenaamde gevulde-koekgesprekken gevoerd met bewoners uit de kern en het buitengebied van Beltrum en Geesteren. Er is een goed beeld ontstaan van de vragen die er leven. Daardoor kan tijdens de informatieavond gericht worden ingegaan op de vragen die er leven bij de bewoners van Beltrum en Geesteren.
U hoort tijdens de informatieavond wat er kan op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. U hoort wat de mogelijkheden zijn om individueel of gezamenlijk elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en welke stappen u kunt nemen. Er zijn specialisten aanwezig die u antwoord kunnen geven op al uw vragen over comfort, energiebesparing en energieopwekking.

Duurzaam Beltrum – 26 november
Het blijkt dat huishoudens en bedrijven in Beltrum jaarlijks meer dan € 2.200.000,- uitgeven aan energie. Het is toch jammer dat we dit geld veelal besteden aan leveranciers en maatschappijen buiten de regio. En dat we veel geld uitgeven terwijl er met simpele maatregelen veel besparingen mogelijk zijn.
De werkgroep Duurzaam Beltrum van de Raad van Overleg Beltrum heeft samenwerking gezocht met bestaande regionale partijen die onafhankelijk zijn. Samen met verduurSaam (Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen), AGEM en Berkelland Energie richt de werkgroep zich op het informeren van de burgers van Beltrum om hen bewust te maken van de mogelijkheden om hun wooncomfort te verbeteren en hun energiekosten te verlagen.
De werkgroep Duurzaam Beltrum organiseert op woensdag 26 november samen met de partners een informatieavond over energiebesparing en energieopwekking. Inwoners van Beltrum zijn van 19.45 – 22.30 uur van harte welkom in Café Zalencentrum Dute aan de Meester Nelissenstraat 16.

Geesteren Duurzaam – 27 november
Ook de werkgroep Geesteren Duurzaam heeft samenwerking gezocht met verduurSaam (ADV), AGEM en Berkelland Energie. De werkgroep richt zich op het informeren van de burgers van Geesteren om hen bewust te maken van de mogelijkheden om hun wooncomfort te verbeteren en hun energiekosten te verlagen.
De werkgroep Geesteren Duurzaam organiseert op donderdag 27 november samen met de partners een informatieavond over energiebesparing en energieopwekking. Deze informatieavond vindt plaats aansluitend op de ledenvergadering van Geesterens Belang. Inwoners van Geesteren zijn van 20.00 – 22.30 uur van harte welkom in Café Baan, Dorpsstraat 6, Geesteren (Gld.

U komt toch ook!
Informatie over het programma en de aanpak in Beltrum en Geesteren vindt u hier.