Elf inzendingen SEO initiatiefprijs

Het SEO (Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek) heeft twee keer een prijs van € 7.500,- beschikbaar gesteld voor twee nieuwe en onderscheidende initiatieven die een bijdrage leveren aan de toekomst van de Achterhoek. Het kan gaan om werkgelegenheid, economische vitaliteit of nieuwe samenwerkingsvormen (flyer initiatiefprijs).

De inzendtermijn sloot 31 oktober. het SEO heeft elf zeer diverse inzendingen ontvangen met één gemene deler: de indieners pakken de Ruimte! Op 14 november bespreken de SEO-bestuursleden de initiatieven en op 12 december besluiten zij aan welke twee daarvan zij een prijs toekennen. De prijsuitreiking is op 9 januari 2014 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Achterhoek. In 2014 wordt het SEO opgeheven.