| | |

Europees geld beschikbaar voor leefbaar platteland

In het voorjaar van 2024 is het voor inwoners, buurtorganisaties, agrariërs, stichtingen en verenigingen uit zes Gelderse gebieden mogelijk om subsidie aan te vragen. Het betreft een tegemoetkoming vanuit het Europese programma LEADER.
Het gaat om projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor dat gebied. 

Voorbeelden

In de vorige periode (2014-2022) was alleen de Achterhoek een LEADER-gebied in Gelderland. Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld: Stadsboerin Doetinchem, aanleg van ‘Kerkenpaden’ en belevenisboerderij Kotten.

Lees meer

Bron: provincie Gelderland