Agenda / Meet Up Achterhoek – in gesprek over ‘Woonerven en erfdelen in buitengebied’

Meet Up Achterhoek – in gesprek over ‘Woonerven en erfdelen in buitengebied’

Koppelkerk Bredevoort
10 maart 2022
19:30 - 21:30
Kerkzaal, Koppelstraat 35, Bredevoort, 7126 AG. Ook online.

Verdere informatie

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen burger en overheid en verhardt het maatschappelijk debat. Dat moet toch anders? Het nieuwe maatschappelijke programma Meet Up Achterhoek wil burgers, bedrijven en overheid samenbrengen om vanuit een open dialoog aan de slag te gaan met de maatschappelijke thema’s van nu.

 

Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en iedere betrokken burger die aan wil haken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen overheid, ondernemers en burgers, om zo de verkokering en polarisatie in de samenleving te bestrijden en gezamenlijk aan de slag te gaan met urgente maatschappelijke vraagstukken.
Meer informatie en aanmelden.