Agenda / Meet Up Achterhoek: Vernieuwende woonvormen

Meet Up Achterhoek: Vernieuwende woonvormen

Meet Up Achterhoek
22 juni 2023
19:30 - 21:30
Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem

Verdere informatie

In de laatste Meet Up over woningnood in de Achterhoek op 22 juni gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen die niet alleen een antwoord zouden kunnen bieden op ons woningtekort, maar tegelijkertijd op andere maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk.

We hebben niet alleen een tekort aan woningen, bij woningnood spelen meerdere aspecten een rol: een nieuwbouwhuis is haast niet meer te betalen, de prijs van de bestaande woningvoorraad is fors gestegen door marktwerking, en het naoberschap wankelt door onze steeds individualistischer levens.

Van solo naar samen
In verschillende nieuwe woonvormen is een duidelijke rode draad te herkennen. Mensen blijken in steeds grotere mate te verlangen naar een woonvorm waarin je een beetje zorg draagt voor elkaar of waarin je gezamenlijk een plan maakt. In de Meet Up verkennen we woonvormen waarin het collectief belang boven eigenbelang staat.

Gasten
We gaan donderdag 22 juni in gesprek met verschillende vertegenwoordigers van vernieuwende wooninitiatieven. Rosalie de Graaf (RoosArt) sluit aan om te vertellen over het Kleine Huizen Project in Wehl, dat de Gemeente Doetinchem samen met jongeren heeft vormgegeven. Bewoners van het Knarrenhof Zutphen schuiven aan om te vertellen over hun ervaringen in een hofje waar je zelfstandig woont, maar wel zorg draagt voor elkaar. En Christa Jakobs van Provincie Gelderland vertelt hoe de provincie kan helpen met kennis en subsidie als burgers samen een collectieve woonvorm willen realiseren.

Out of the box-denken
Meepraten over deze nieuwe woonvormen? Of wilt u andere vernieuwende woonvormen inbrengen? Kom dan naar de Meet Up Achterhoek op 22 juni in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Start is om 19.30 uur en toegang is vrij. De avond is ook via livestream te volgen. Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek
Meet Up Achterhoek zijn reizende gespreksavonden door de Achterhoek over actuele, maatschappelijke thema’s. In de huidige serie van drie Meet Ups onderzoeken we de woningnood in de Achterhoek. Tijdens de Meet Up staat de microfoon wijd open, maar een open en nieuwsgierige houding is verplicht. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen.

Meet Up Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK Ambassadeurs.

Meet Up Achterhoek: Vernieuwende woonvormen