Extra geld Rijk voor krimpregio’s

Het kabinet maakt eenmalig extra geld vrij voor de uitvoering van de actieplannen bevolkingsdaling. Het gaat om een totaalbedrag van 815.000 euro. Voor de Achterhoek betekent dit een extra bijdrage van totaal 90.000 euro. Dat blijkt uit de septembercirculaire provinciefonds 2015.

Actieplan

De provincies met krimp- en anticipeerregio’s – die door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) zijn aangewezen – ontvangen het geld voor de actualisatie van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Per krimpregio is 25.000 euro vrijgemaakt en per anticipeerregio 45.000 euro. Drenthe en Gelderland krijgen daar bovenop nog een extra bijdrage voor de uitvoering van eerdere activiteiten.

Extra bijdrage

Gelderland, specifiek de Achterhoek in dit geval, krijgt 65.000 euro extra. Daarvan is 15.000 euro bestemd voor voortzetting van het Achterhoekse project ‘Ervaar je baan’ en 50.000 euro voor inzet van een ontgrenzer in de grensregio Achterhoek.

In Drenthe gaat het om 30.000 euro voor de organisatie van een landelijke economische conferentie.

Bron: Binnenlands Bestuur

Tabel gelden septembercirculaire provinciefonds 2015