Aftrap renovatie Berenschot’s watermolen

Vrijdag 11 september vond de officiële aftrap plaats van de grote renovatie van Berenschot’s watermolen in Winterswijk. De familie Buunk bediende voor de laatste keer de stuw handmatig. Vervolgens brachten heemraad Antoinet van Helvoirt en wethouder Gert-Jan te Gronde de laatste damwand aan, zodat de stuw droog kwam te liggen en de werkzaamheden aan de stuw konden starten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door geld van de provincie Gelderland, dat verstrekt wordt door Regio Achterhoek in het kader van Regiocontract Achterhoek 2012-2015.
Op de idyllische plek bij de watermolen blikten heemraad Antoinet van Helvoirt, wethouder Gert-Jan te Gronde en de familie Buunk samen met betrokken instanties en omwonenden terug en vooruit.

Willem en Tineke Buunk, eigenaren van de molen, nam de aanwezigen mee in de historie van de molen die in 1652 als dubbele watermolen werd gebouwd aan de Boven Slinge. De molen heeft inmiddels geen productiefunctie meer, maar door zijn nog steeds werkende waterrad is het een prachtige blikvanger in het gebied. Het heeft daarnaast ook een educatief karakter door mensen kennis te laten maken met de oude ambacht. De watermolen was hard aan renovatie toe en de familie zocht de samenwerking met het waterschap om hier een goede invulling aan te geven.

Willem Buunk: “De molen kwam in 1911 in het bezit van de overgrootvader van Willem. Dochter Wineke is de 5e generatie die eigenaar wordt van de molen en wil deze graag in de familie houden, maar de kosten voor het onderhoud zijn erg hoog. Na overleg met verschillende partijen hebben we besloten de stuw en het stuwrecht over te dragen aan het waterschap. Hierdoor blijft de toekomst van Berenschot’s watermolen verzekerd”.

Samenwerking
Wethouder Gert-Jan te Gronde stond stil bij het belang van het behoud van dit prachtige Rijksmonument. Een heel waardevol stukje cultuurhistorie, niet alleen voor de gemeente Winterswijk maar zeker ook voor de regio.

Te Gronde: “De watermolen is van grote cultuurhistorische waarde voor het gebied. Daarnaast draagt de molen ook sterk bij aan de recreatieve beleving van Winterswijk. Door deze samenwerking wordt dit alleen nog maar verder versterkt”.

Heemraad Antoinet van Helvoirt roemde de goede samenwerking. Naast de betrokken partijen zijn de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek betrokken als subsidiënten. Met de overdracht van de stuwrechten aan het waterschap wordt de stuw technisch verbeterd en geautomatiseerd. Hierdoor kan adequaat ingespeeld worden op het snel veranderende waterpeil. Ook wordt een vispassage aangelegd om het leefgebied van de vissen te vergroten en de vispopulatie te versterken.

Ontwerpimpressie renovatie Berenschot’s Watermolen
Ontwerpimpressie renovatie Berenschot’s Watermolen

Van Helvoirt: “De familie Buunk is één van de weinige families die nog particulier stuwrecht in handen heeft. Dit bracht behoorlijke verplichtingen met zich mee. Bij nacht en ontij moest zij uit bed om handmatig de stuw te bedienen om zo de Boven Slinge op peil te houden. Dit heeft ze altijd met een grote mate van verantwoordelijkheid gedaan waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn”.

Werkzaamheden
De familie Buunk heeft vorig jaar de binnen- en buitenzijde van de watermolen onder handen genomen met onder meer een schilderbeurt en een dak- en muurrenovatie. Waterschap en familie Buunk werken nu samen aan het vervolg: het renoveren en automatiseren van de stuw, het herstellen van de kademuren, het vervangen van het waterrad en het vernieuwen van de bestaande brug. Daarnaast legt het waterschap een vispassage aan, zodat het leefgebied van de vissen vergroot wordt. De werkzaamheden nemen ongeveer vier maanden in beslag.
Tijdens de werkzaamheden blijft het water door de beek stromen via een bypass. Ook het restaurant blijft gewoon bereikbaar.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel