|

Feestelijke opening eerste mobiliteitshub Achterhoek 25 april – Achterhoek bereikbaar!

Kom ook naar de opening van de eerste mobiliteitshub in de Achterhoek op donderdag 25 april 2024, van 12.00-15.00 uur bij zwembad Meekenesh, Kerkhoflaan 5 in Lichtenvoorde. We nemen u graag mee in toekomst van publieke mobiliteit in de regio.

GAON, de Achterhoekse aanpak
De Achterhoek werkt als eerste aan een publieke mobiliteitsaanpak met een coöperatief gedachtegoed. De komende jaren werken we dit samen met het Rijk en provincie verder uit. Dit gebeurt Bottom-up en met verschillende vervoerssoorten, zoals OV, deelvervoer en ritdelen onder de noemer Gaon. Daarmee houden we alle hoeken van de Achterhoek bereikbaar, op een duurzame manier. Daarnaast werken we aan een robuuste infrastructuur met veilige doorstroomwegen als de A15 en de N18, goede spoorlijnen (waaronder de RegioExpres) en snelle fietsverbindingen.

Eerste hub; aanzet voor meer mobiliteit
De bushalte in Lichtenvoorde is getransformeerd tot de allereerste mobiliteitshub van de Achterhoek. En daar zijn we trots op. De hub richt zich op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen door vervoerssoorten op een innovatieve wijze aan elkaar te koppelen en te integreren.
De hub biedt reizigers betere over- en opstapmogelijkheden en ook een groter en gevarieerder aanbod van duurzame en slimme vervoersmogelijkheden. Naast het reguliere OV zijn dit onder andere (elektrische) deelfietsen, fietskluizen, een slimme bandenpomp en laadfaciliteiten. De locatie is ook voorbereid op de komst van elektrische deelauto’s.

Toegankelijk voor iedereen
Iedere reiziger die naar school, werk, hobby of familie onderweg is, vindt vervoer op maat in de hub.De Achterhoek wil vooroplopen in slimme, robuuste en duurzame mobiliteit. Door het grote buitengebied is de regio hiervoor een interessante proeftuin. Deze hub is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal met cofinanciering van de provincie en gemeente Oost Gelre. In de toekomst willen we nog meer hubs gaan ontwikkelen om de publieke mobiliteit in de Achterhoek verder vorm te geven.

Aanmelden
We ontvangen u graag op 25 april. Bent u erbij? Meld u aan bij Jasmijn Leeuwrik-van der Graaf en geef daarbij aan of u dieetwensen hebt voor de lunch.