|

18e keer Achterhoek Raad bijeen in 5 jaar 8RHK én gedeputeerde Helga Witjes nu Boardlid Achterhoek

Tijdens de 18e vergadering van de Achterhoek Raad is gebiedsgedeputeerde Helga Witjes benoemd als lid van de Achterhoek Board. Zij volgt daarmee oud-gedeputeerde Peter van ’t Hoog op. Helga Witjes: “De Achterhoek is een regio van omzien naar elkaar en aanpakken. Naast naoberschap is het ook d’ran. Dat spreekt me enorm aan. Ik ben dan ook heel erg blij met deze benoeming.”

“Bouwen aan onze prachtige regio”
De raadsvergadering had naast de benoeming van Helga Witjes een feestelijk karakter vanuit het vijfjarig jubileum van de huidige samenwerkingsstructuur in de Achterhoek. Mark Boumans trapte af met een terugblik op vijf jaar samenwerken en de belangrijke rol die de Achterhoek Raad hierin speelt: “Dankzij u allen is er een mooie basis om de komende jaren met elkaar door te werken aan de regionale samenwerking, en de kracht daaruit te putten om de goede dingen te doen. Er ligt een stevig fundament, we zijn vol vertrouwen en gaan bouwen aan onze prachtige regio.”

Ook overhandigde de voorzitter iedereen een bijzondere ansichtkaart, waar op basis van vragen en antwoorden van (plaatsvervangende) raadsleden een tekening is gemaakt die de Achterhoekse samenwerking illustreert. Dat deed hij aan leden van de Agendacommissie; Rens Spijkers, Anne Groot Zevert en Alexander van der Graaff. Voorafgaand aan de raad heette Mark Boumans iedereen welkom bij een groot bordspel ‘Woonopoly’, dat de complexiteit rondom bouwen naar Achterhoekse identiteit duidelijk maakt. Dit spel is ook gespeeld met minister Hugo de Jonge tijdens het Achterhoeks Lentefestival in Den Haag dit voorjaar. In de Achterhoek Raad zijn vervolgens de acties en voortgang van de Regionale Woonagenda toegelicht.

Moties: fietsverbindingen onderzoeken en ouderenzorg onder de aandacht brengen
Twee moties werden door verschillende partijen voor de vergadering geagendeerd. Progressieve Partij Aalten riep samen met andere partijen op om de reeds in gang gezette onderzoeken naar snelle fietsverbindingen, ook de overige kansrijke verbindingen in de Achterhoek zo snel mogelijk te laten onderzoeken. Er ontstond een mooi debat over fiets- en autogebruik, maar het dictum gaf de doorslag om unaniem voor deze motie te stemmen. Gülden Siner-Sir van PRO! Oude IJsselstreek riep samen met andere partijen een motie op om als Achterhoek een brief aan de formateur van het nog te vormen kabinet te sturen. Met  daarin een verzoek dat de bezuinigingen op de ouderenzorg definitief van tafel gaan en voldoende middelen naar de ouderenzorg gaan. De Board gaf aan dit mee te willen nemen in de bredere brief aan de formateur en daarmee werd de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Regio Deal aanvraag en Regiobeeld Gezondheid
Mirjam Koster lichtte namens de Board de aanvraag van de Regio Deal in tranche vijf toe. De al eerder door de Achterhoek Raad vastgestelde Achterhoek Visie 2030 is ook voor deze aanvraag een belangrijke leidraad. De Achterhoek doet een aanvraag bij het Rijk van ongeveer 33 miljoen euro en zet daarbij in op meerdere springplanken die de brede welvaart krachtiger laten landen in de regio. De thema’s leefbare gemeenschappen, duurzame economie en een toekomstbestendige arbeidsmarkt vormen de hoofdpijlers van de aanvraag. Tot slot kwam het Regiobeeld van de thematafel De Gezondste Regio aan de orde, waarbij conclusies en meest opvallende verschillen ten opzichte van het vorige regiobeeld zijn toegelicht. Wat opvalt is de toenemende (dubbele) vergrijzing en toenemende mentale ongezondheid. Beide hebben grote impact op de volksgezondheid en de zorg. De vergaderkalender en alle bijbehorende stukken van de Achterhoek Raad zijn te vinden op www.8rhk.nl/achterhoek-raad.