Gelderse subsidieregeling leefbaarheid open!

Heeft u samen met enkele andere bewoners van uw wijk of dorp een plan voor verbetering van de leefbaarheid in uw omgeving en bent u nog op zoek naar gedeeltelijke financiering hiervan? Dan is de subsidieregeling Leefbaarheid van de provincie Gelderland misschien een optie voor u. Sinds 1 oktober jl. is de regeling opengesteld. U kunt uw aanvraag digitaal indienen.

De regeling ondersteunt initiatieven die de verbondenheid tussen mensen versterken en is tevens is bedoeld om de kwaliteit van leefomgeving beter te laten aansluiten bij de wensen van bewoners.
Groepen van minimaal vijf bewoners met een goed initiatief kunnen voor maximaal 75% van de kosten subsidie aanvragen. Tot eind 2016 heeft de provincie hiervoor €300.000 gereserveerd. Het subsidiebedrag per project ligt tussen €10.000 en €25.000. Daarmee ligt de focus op de wat grotere plannen die vaak niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komen, maar tegelijkertijd te ‘klein’ zijn voor bijvoorbeeld LEADER.

Klik hier voor meer informatie.