Grensland College live – studenten en bedrijven kunnen zich melden!

De website van het Grensland College is live. Studenten – “doeners die denken” – kunnen zich nu melden voor Associate degree opleidingen van het Grensland College. Voor tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen in de Achterhoek, voor verder leren of bijscholen naast een baan.

Grensoverschrijdende opleidingen
De opleidingen sluiten optimaal aan bij de economische structuur in de Achterhoek. Ze bevorderen de economische en sociale ontwikkelingen in onze grensregio. Zo kunnen we aantrekkelijk blijven voor talent en goed gekwalificeerd personeel.

Sterke samenwerking
Het Grensland College is een initiatief van het Graafschap College, dat samen met de HAN University of Applied Sciences en Saxion Hogeschool Associate degree opleidingen aanbiedt. Ondersteund vanuit de Regio Deal Achterhoek. De livegang van de website is een mooie mijlpaal na ondertekening van de intentieovereenkomst afgelopen oktober. Grensland College staat voor verbinden zonder grenzen. Met denken en doen vanuit de Triple Helix gedachte. Leren en werken krijgt continu impulsen door een intensieve, meerjarig krachtenbundeling tussen alle overheden, het onderwijs en werkgevers uit de grensregio Achterhoek en Kreis Borken. Onder het mom: ‘Samenwerken brengt je praktisch verder.’ Studenten en werkgevers vinden meer informatie op: www.grenslandcollege.nl

Ondertekening van de intentieovereenkomst, oktober 2020.
Vlnr: Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen, Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur Graafschap College en Timo Kos, College van Bestuur hogeschool Saxion.