Oost-Nederland verdient alle hulp bij noodzakelijke landbouwinnovatie

In Oost-Nederland ligt de basis voor het meest efficiënte voedselproductieland ter wereld. Agrarische ondernemers werken hier aan een duurzame toekomst van landbouw en natuur. Tijdens het vierde digitale werkbezoek voor Kandidaat-Kamerleden op 19 februari spraken we over de noodzaak van landbouwinnovaties en de urgentie om droogte en stikstof aan te pakken. Nietsdoen is geen optie. Oost-Nederland biedt daarbij een landbouwsector die wil verduurzamen maar hulp verdient.

Droogte, stikstof en landbouwinnovaties samen aanpakken
Droogte vraagt om concrete maatregelen. In 1850, duurde het 16,5 dag om het water vanuit de oorsprong van de Vecht naar zee te brengen, nu nog maar 9 uur, zo zei Bert Boerman in het werkbezoek. We moeten ons hele watersysteem aanpassen: in plaats van water afvoeren, moeten we naar functie volgt peil. Daarnaast moeten we droogte, stikstof en landbouwinnovaties gezamenlijk aanpakken, samen met het Rijk over de domeinen heen kijken. Het is niet alleen een wateropgave, maar een gezamenlijke opgave. Dat vraagt een doelgerichte aanpak, regelruimte en slimme bundeling van financieringen,
Stikstof vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Door maatwerk is iedere geïnvesteerde euro meer waard. Zet middelen in waar deze het meeste effect hebben op de stikstofdeken, en kijk daarbij niet alleen naar het opkopen van boeren, maar zet ook in op innovaties. Heb vertrouwen in het Oosten. De oplossing ligt hier.

Lees het complete artikel

Bron: Nederland Slim Benutten