Grootschalige productie kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die komend jaar 75 melkveehouders in de Achterhoek van de Groene Weide Meststof gaat voorzien.

Door de productie van biogas draagt Groot Zevert bij aan de reductie van Co2. De hoeveelheid geproduceerd gas is gelijk aan het gebruik van 8000 woningen per jaar. Dit resulteert in een Co2 reductie van 11.000 ton per jaar. Op basis van Co2 uitstoot resulteert dit in een besparing van 3,5 miljoen liter gasolie.

Veeteelt maakte een video van het productieproces van de kunstmestvervanger. Deze komt tot stand door digestaat uit de mestvergister te raffineren. Naast de Groene Weide Meststof zorgt dit voor 50 tot 60 procent schoon water en een dikke fractie.

Video met Engelse ondertiteling (Video includes English subtitles)

 

Bron: Veeteelt