Materialenmarktplaats: ‘afval’ van de één is grondstof voor de ander

Winterswijk – Met het project ‘Materialenmarktplaats’ willen de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Regio De Achterhoek, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en de gemeente Winterswijk hergebruik van bouwmaterialen bevorderen. Dit duurzaamheidsproject start met een inventarisatie van afval, reststromen en restcapaciteit van bedrijven op bedrijventerrein Vèèneslat-Noord en Vèèneslat-Zuid en Misterweg in Winterswijk.

Afval is grondstof
Afval van het ene bedrijf, kan een grondstof voor een ander bedrijf zijn. Het doel van de Materialenmarktplaats is om vraag en aanbod van grondstoffen bij elkaar te brengen. “We willen via de Materialenmarktplaats beschikbare machinecapaciteiten en reststromen delen”, aldus Willy Smit van Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Achterhoek ambassadeurs. “Op deze wijze kunnen we lokaal verspilling voorkomen en betere benutting van goederen en middelen bevorderen.”
Initiatiefnemer OWIN is van plan deze Materialenmarktplaats samen met Kringloop-Aktief/Rouwmaat Recycling op te zetten in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre.

Circulaire economie
De Materialenmarktplaats draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststoffen weer opnieuw worden gebruikt en zuinig wordt omgegaan met energie. “Dit is een prachtig initiatief! Het verbindt vraag en aanbod van grondstoffen met elkaar en draagt op deze wijze concreet bij aan een economisch vitale en duurzame samenleving.” zegt wethouder Tineke Zomer van gemeente Winterswijk.

Initiatief en uitvoering
Maud Schut (17) en Noelle de Jong (17) zijn twee studenten uit het eindexamenjaar van het Gerrit Komrij College. Zij nemen tussen 29 mei en 21 juni interviews af bij de bedrijven om zo te inventariseren of bedrijven mee willen doen aan de Materialenmarktplaats. Beide studenten zijn tijdens hun laatste schoolperiode betrokken geweest bij het verduurzamen van onze regio. Maud heeft met haar profielwerkstuk zelfs de eerste prijs gewonnen in een landelijke wedstrijd voor profielwerkstukken. Daarnaast zijn zij ook betrokken bij de Energietafel Winterswijk en bij het OWIN project Winterswijk Onderneemt Duurzaam.