‘Den Haag’ kijkt naar STERA

Een delegatie van OC&W heeft 19 juni een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te laten informeren over de samenwerking binnen het POA Achterhoek en het project STERA: Smart Technical Education Achterhoek. De delegatie bestond uit de Secretaris Generaal, Marjan Hammersma, de directeur VO, Christianne Mathijssen en ambtenaren Krimp.

Wederom werd vastgesteld dat partijen in de Achterhoek elkaar goed weten te vinden. Maar ook dat deze samenwerking niet zomaar is te kopiëren naar andere regio’s. Het noaberschap en de gezamenlijk gevoelde knelpunten op de arbeidsmarkt (groot tekort aan geschoolde technici en zorgpersoneel) spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat er in de Achterhoek sprake is van een ROC met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor een goede samenwerking in de Achterhoek.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van het Ministerie van OC&W zich laten informeren over het project STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek). STERA heeft als doel om VMBO leerlingen in staat te stellen om keuzevakken techniek te kunnen volgen, ongeacht of de VMBO school deze nog zelf kan aanbieden. De oplossing zit in het organiseren van praktijkleerplekken samen met het bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven.

Aan de orde kwam dat dergelijke projecten cruciaal zijn om voldoende technische scholingsmogelijkheden in stand te houden bij een verdere leerlingendaling in de Achterhoek. STERA wordt ook gezien als een kans om leerlingen van het VMBO een goed beroepsbeeld te geven en kennis te laten maken met de nieuwste technieken. Het ministerie onderkent dat er financiële ruimte nodig is binnen het VO voor het ontwikkelen van dit soort oplossingen.

Bron en foto’s: POA Achterhoek

Lees het artikel over Smart Techical Education Achterhoek in Het Ondernemersbelang Noord-Oost Gelderland