|

Halvering doorstroom van WW naar bijstand in Gelderland 

In tegenstelling tot vorige maand, steeg in oktober weer het aantal WW-uitkeringen in Gelderland. De enige Gelderse regio waar het aantal WW-uitkeringen niet steeg, was Midden-Gelderland. Daar daalde het aantal WW-uitkeringen juist zeer licht met 0,7%. Sommige mensen krijgen na afloop van de WW-uitkering een bijstandsuitkering. Het afgelopen jaar halveerde deze doorstroom nagenoeg. Dit hangt onder andere samen met de grote personeelstekorten, waardoor veel mensen werk vinden. 

Laagste doorstroompercentage WW naar bijstand in 5 jaar 
In 2022 kregen 7.500 mensen in Nederland na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) een bijstandsuitkering. Dit is 2,9% van het aantal personen met een beëindigde WW-uitkering. In de Gelderse regio’s verschillen de aantallen en aandelen. In Rivierenland gaat het om 53 mensen (1,9%), in de Achterhoek om 76 mensen (2,4%), in FoodValley om 94 mensen (2,6%), in Rijk van Nijmegen om 159 mensen (3,5%) en in Midden-Gelderland om 209 mensen (3,6%). Dat zijn in deze vijf regio’s de laagste aantallen en percentages in vijf jaar. In deze regio’s samen deden in 2022 ruim 40% minder mensen een beroep op de bijstand na hun WW dan in 2021. Dit komt onder andere door de zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor er meer kansen zijn voor mensen die werk zoeken

Lees ook de Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland oktober 2023