|

“Hard werken is niet altijd de sleutel tot succes”

De eerste 25 mkb-bedrijven die de afgelopen maanden deelnamen aan het programma ‘MKB-Deal Achterhoek’ kijken tevreden terug. En ze helpen graag een aantal misverstanden uit de weg.
De MKB-Deal is niet voor bedrijven die in de problemen zitten. Aan tafel tref je juist de ervaren, hardwerkende ondernemers die zich realiseren dat ze meer ‘aan’ hun bedrijf moeten werken. Ze worden vaak zo in beslag genomen door de waan van alle dag, dat zaken als innoveren en het plannen van strategische stappen lastig is. Maar hard werken blijkt niet altijd de sleutel tot succes…

Netwerk vergroten
Opvallend is de grote openheid in de groepen.  Er ontstaat al gauw een bijzondere dynamiek, en misschien nog wel meer tussen organisaties die uit totaal verschillende branches komen. Men is direct open en bereid te praten over cijfers, uitdagingen en plannen. Aran Kassens van PB International legt uit: “Het is fijn om met iemand te sparren die jouw dilemma’s snapt. En hoe vaker je met elkaar praat, hoe meer je aan elkaar kunt hebben. Als je open communiceert, kom je samen verder!”
Dennis Martens van SignSellers: “De MKB-Deal geeft je volop kansen je netwerk uit te breiden. Maar dan op een verrassende manier. Andere mkb’ers hebben vaak dezelfde uitdagingen, al zou je dat aanvankelijk niet denken.”
Het is soms confronterend om een ‘spiegel’ voorgehouden te krijgen door je collega-ondernemers. Maar het doel is altijd positief: een volgende stap in je bedrijf, voor een nog beter resultaat. Carolien Nijhuis van Nijhuis Group verduidelijkt: “Vergelijk het met de Olympische Spelen. Ken jij topsporters die geen coach hebben?”

Hard werken
“Sommige ondernemers ‘overkomt’ het succes. Ze werken keihard en worden daardoor ‘gedwongen’ te groeien. Andere plannen juist heel bewust bepaalde keuzes. Als deze twee types mkb’ers met elkaar in gesprek gaan, ontstaat er een bijzondere dynamiek, “ legt projectleider Rob Schouten uit.

Denk je dat je hier eigenlijk geen tijd voor hebt? Dan is dit programma juist iets voor jou!

Geen tijd is geen prioriteit
Verder is het belangrijk tijd te investeren in dit traject. Want juist die drukke ondernemer is nog wel eens geneigd de gesprekken voor de MKB-Deal af te zeggen of op te schuiven. En dat moet je juist niet doen, vinden de deelnemers. Beter is je af te vragen waarom je hier geen tijd voor wilt of kunt maken. Geen tijd is geen prioriteit.
En de toekomst van je organisatie is het waard. Diverse ondernemers gingen direct aan de slag met de inzichten uit de gesprekken. De een stelde een assistent aan, zodat hij zelf meer focus kan leggen op de toekomst. Een ander liet een afstudeerder zijn bedrijfsprocessen in kaart brengen en zocht zo naar optimalisatiemogelijkheden. Een derde pakte de financiële planning rigoureus anders op. En een aantal ondernemers ging gezamenlijk aan de slag!

Suzanne Haeck van Maximavida (foto boven): “Het was bijzonder effectief dat we steeds een concrete opdracht kregen. Die werkten we uit voor het volgende gesprek. Zo blijf je aangehaakt en kun je met elkaar verder komen. Vaak met verrassende inzichten voor je eigen bedrijf!”

Gezamenlijke innovatie
Netwerken blijkt een waardevol effect van de MKB-Deal. Zo pakken Carolien Nijhuis en Freddie Bisselink van Interfact Interiors inmiddels gezamenlijk een nieuwe innovatie op: groene interieurelementen. Freddie: “We kwamen aan de praat tijdens de sessies en ontdekten dat onze bedrijven complementair zijn aan elkaar. Dus een eerste afspraak was snel gemaakt. De samenwerking was daarna een feit. Een prachtig duurzaam initiatief voor de Achterhoek!”

Ook toe aan een volgende stap?
Wil je ook eens van een afstand naar je bedrijf kijken, sparren met andere mkb’ers, een beter resultaat en je netwerk uitbreiden? Denk je dat je hier eigenlijk geen tijd voor hebt? Dan is dit programma juist iets voor jou!
Meld je dan aan! De eerstvolgende groep start binnenkort weer. En we beginnen altijd met een vrijblijvend persoonlijk intakegesprek.
Neem contact op met Rob Schouten: 06-51592867 r.schouten@nieuwbeeld.nl of Guus Regelink: 06-83047714 g.regelink@kplusv.nl.

Voor wie?
De MKB-deal is voor mkb-ondernemers met 10 tot 100 werknemers, gevestigd in de Achterhoek. Het doel is om in twee jaar tijd de arbeidsproductiviteit van elk bedrijf met minimaal 5% te laten stijgen. Niet harder, maar slimmer werken!

Fase 1: Verbeterplan op maat
In meerdere sessies kom je bijeen met circa zes collega-ondernemers. Ervaren ondernemers ondersteunen deze teams. Wat zijn jouw uitdagingen? En hoe kun je deze structureel aanpakken? Zo werken we samen naar een concreet plan van aanpak voor jouw bedrijf. Dat alles in een open sfeer, waarin iedereen van elkaar kan leren. Zo komen we snel tot de kern.Tijdsduur: Drie maanden, dan door naar fase 2. Deze eerste fase is kosteloos.

Fase 2: Doorvoeren verbeteringen
In kleine groepen van zes ondernemers gaan we de diepte in. Je voert zelf het plan uit, met op de achtergrond hulp van een ervaren ondernemer, die ook procesbegeleider is.We delen, iedere twee maanden, de voortgang met elkaar, zo zien we de resultaatverbetering ook daadwerkelijk én leren we van elkaar. Mochten we aanvullende kennis nodig hebben van een deskundige, dan schakelen we die in.Tijdsduur: circa één jaar. In fase 2 betaal je een eigen bijdrage van € 1.000,00.

Meer informatie