|

Personeelstekort samen aanpakken?!

Werkgevers met weinig of juist veel personeel in dienst: vul de Achterhoekse Werkgeversenquête in. Om de handen goed ineen te kunnen slaan voor het terugdringen van het personeelstekort, is uw bijdrage als werkgever hard nodig. Alle antwoorden zijn welkom tot en met 4 april 2022! Doe mee via www.arbeidskrachtachterhoek.nl. Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

Werken aan een krachtige arbeidsmarktregio
De Achterhoekse arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk. Dat komt met name door een hoge vervangingsvraag van medewerkers die met pensioen gaan. Voorzitter van de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt van 8RHK ambassadeurs, Karel Bonsen: “De Achterhoek kent een eigen, stuwende economie die zeer robuust en veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. Het is zaak dat we een krachtige arbeidsmarktregio blijven. Er is werk aan de winkel voor de hele regio om de werknemer van de toekomst op te leiden, begeleiden en te werven.” De Achterhoekse Werkgeversenquête gaat in op uw blik op de regionale arbeidsmarkt, het vinden van het juiste personeel en op een leven lang ontwikkelen; nu en in de toekomst.Uw bijdrage wordt gebruikt om passend beleid te maken.

Meedoen aan de enquête
De enquête invullen duurt circa 10 tot 15 minuten. Daarbij kunt u aangeven of u de uitkomsten van het onderzoek wilt ontvangen. Moventem voert het onderzoek uit en verwerkt alle antwoorden anoniem. Uw privacy wordt gewaarborgd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

Werkgever in de Achterhoek? Doe mee!