Herontwikkeling Heuvelstraat Silvolde in volle gang

Wonion vernieuwt de Heuvelstraat in Silvolde op circulaire wijze. Er ligt een behoorlijke verduurzamingsopgave èn Wonion is ambitieus op duurzaamheidsvlak. Wonion trad daarom met samenwerkingspartners en andere organisaties in gesprek om te komen tot een innovatief plan voor een circulaire herontwikkeling van de traditioneel ingerichte straat. De betrokken partners ondertekenden 15 juli de samenwerkingsovereenkomst, met het streven om dit najaar te starten met de bouw van de eerste woningen.

Extra duurzaam
Het circulair herontwikkelen van een straat brengt veel verschillende disciplines samen. Met de circulaire aanpak van de Heuvelstraat wordt een extra stap gezet als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen in de ontwikkeling van de woningen, we streven ook naar duurzame energie- opwek en -opslag, een klimaatadaptieve straat en duurzaam waterbeheer. “Dit doen we daarom ook niet alleen.” vertelt Barend Wassink, manager Vastgoed Wonion. Wassink vervolgt: “Samen met gemeente Oude IJsselstreek en met medewerking van samenwerkingspartners krijgt het plan voor de Heuvelstraat steeds meer vorm. Donderdag 15 juli ondertekenden Bouwbedrijf Klanderman, Architecten Groep Gelderland, Wassink Installatie en Dusseldorp de ‘Bouwteamovereenkomst’ voor de bouw van de duurzame nul-op-de-meter woningen.  “Een mooie stap in de realisatie van dit inspirerende en uitdagende project,” aldus Barend Wassink.
De Heuvelstraat wordt een straat met een groen karakter. Er worden 28 nieuwe woningen gerealiseerd. Acht kleine gezinswoningen en twintig levensloopbestendige woningen, met alle voorzieningen op de begane grond. Alle 28 woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De nieuw te bouwen woningen worden gebouwd in twee fases. Naar verwachting worden de eerste contouren dit najaar zichtbaar. Als alles volgens planning verloopt zijn de eerste woningen halverwege 2022 weer bewoond. Na de realisatie van de eerste fase verschuiven de werkzaamheden naar het hoger gelegen deel van de Heuvelstraat, fase 2. Naar verwachting is de metamorfose en vergroening van de Heuvestraat eind 2023 afgerond.

Waterbeheer
Er vindt niet alleen een vernieuwing van woningen plaats, ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. In het waterbeheer worden, met de gezamenlijke inzet van Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Semilla, gemeente Oude IJsselstreek en Wonion verschillende grote stappen gezet. Een van die stappen is dat het hemelwater gezuiverd wordt tot drinkwater. Dit wordt bij twee woningen gedaan. Ook wordt het regenwater gebruikt voor de tuin en ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem en van een aantal woningen wordt het douchewater zover gezuiverd dat het hergebruikt kan worden. Het gezuiverde douchewater wordt ingezet voor het spoelen van het toilet en als watervoorziening van de wasmachine. Daarnaast wordt bij vier woningblokken het rioolwater ter plaatse gezuiverd en ook ter plekke geïnfiltreerd.
Meer weten over het waterbeheer? De documentaire ‘Wonen met Water’ brengt dit onderdeel mooi in beeld:

Samenwerken en kennisdelen
De samenwerking tussen de partijen is behoorlijk intensief. Zowel in de voorbereidende fase, maar ook in een latere fase blijft samenwerken en kennisdelen van belang. Door kennis dichtbij huis te ontwikkelen plukt de regio daar ook vruchten van. 8RHK ondersteunt de circulaire ontwikkeling van de Heuvelstraat en de realisatie van de innovatieve onderdelen. De betrokken partners van Wonion en Gemeente Oude IJsselstreek hierbij zijn: Architectengroep Gelderland, Bouwbedrijf Klanderman, Dusseldorp, Provincie Gelderland, KWS, Saxion, Semilla sanitation, Trias advies, Vitens, Wassink installatie, Waterschap Rijn en IJssel, Qirion en Liander.

Meer informatie
Wilt u graag meer weten over de circulaire herontwikkeling van de Heuvelstraat? En de aanpak van Wonion of één van de partners daarin? Neem dan gerust contact op met Leon Klein Gunnewiek, Projectleider Wonion, via (0315) 69 60 00. Zie ook de website van Wonion.

Fotograaf: Erwin Zijlstra