900 woningen in de Achterhoek versneld ‘toekomstproof’

Dankzij een toekenning van 5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk krijgt de Achterhoek een flinke ‘boost’ om 900 woningen ‘toekomstklaar’ te maken in de regio. De gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem dienden gezamenlijk vanuit 8RHK ambassadeurs een aanvraag in voor het fonds. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “Door deze unieke gecombineerde aanvraag brengen we de regio in balans, want in de Achterhoek hebben steden en dorpen elkaar nodig. Het Rijk bevestigt met deze toekenning dat de Achterhoek een goede woonplek biedt voor de toekomst. Net als de Regio Deal, die een enorm vliegwieleffect voor versterking van onze regio heeft, brengt het Volkshuisvestingsfonds dat specifiek voor verduurzaming van woningen. Nu we de woningen energiezuinig kunnen maken, is voor veel inwoners straks niet alleen de omgeving, maar ook de eigen woning klaar voor een duurzame toekomst”.

“Goede woningen voor onze jongeren in de toekomst enorm belangrijk”
Met het fonds kunnen 900 oudere particuliere woningen in drie wijken in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem opgeknapt worden. Totaal wordt 11 miljoen euro geïnvesteerd in en om de woningen met het verduurzamingsplan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt daarvan 5 miljoen bij met het Volkshuisvestigingsfonds. Daarnaast dragen de gemeenten en de Provincie Gelderland bij. De bewoners betalen, afhankelijk van het type maatregelen, tussen de 30 en 70%. Zij krijgen minder energielasten en een hoger wooncomfort in ruil daarvoor. Wethouder Maikel van der Neut, gemeente Berkelland: “Een groot deel van de woningen in Neede Noord Oost wordt door oudere inwoners bewoond, waar verduurzaming en levensloopgeschikter maken van de woning een belangrijk punt van zorg is. De wijk is aantrekkelijk voor jongeren, maar het financieren van verduurzaming van woningen met een slecht energielabel is vaak niet mogelijk. Ondersteuning is dus extra van belang, met oog op de toekomst om ook nieuwe jonge inwoners onderdak te bieden.”

Dezelfde uitdagingen
De gezamenlijke aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere Achterhoekse gemeenten als het gaat om verduurzaming van woningen. Ieder staat voor dezelfde uitdaging. Wethouder Paul Hofman, gemeente Brocnkhorst: “De Bloemenbuurt Zelhem was al proefbuurt voor de energietransitie. Met dit fonds kunnen we samen met de bewoners ook echt stappen zetten op weg naar aardgasvrij. Het mooie is dat bijna alle middelen opgaan aan maatregelen in en om de woning!”
Wethouder Ingrid Lambregts, gemeente Doetinchem: “We willen snel starten met de verduurzaming van de woningen, maar niet alle woningen kunnen tegelijk. We gaan per buurt de plannen maken samen met de bewoners. Deze financiële steun is zeer welkom voor verbetering van de woningen, voor huidige bewoners en die van de toekomst.”

De drie verduurzamingsplannen in Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem
De aanpassing van de 900 bestaande woningen wordt door de drie gemeenten in nauwe samenspraak met huidige bewoners opgepakt en met vele andere organisaties als woningcorporaties, wijkpanels, leveranciers, het regionale Energieloket en organisaties in het sociale domein. Zij worden daarover verder geïnformeerd. De plannen per gemeente:
– In Berkelland gaat het om 275 particuliere woningen in de wijk Neede-Noordoost. Voor deze wijk is een integraal plan in de maak, waarbij de corporatie investeert in de huurwoningen en
de gemeente in een nieuw rioolsysteem en herinrichting van de wegen, trottoirs, groen en verlichting. Ook parkeerplekken en speelplaatsen worden samen met bewoners opnieuw bekeken. Met de bijdrage vanuit het volkshuisvestingsfonds is subsidie beschikbaar voor met name verduurzaming en levensloopgeschikter maken van particuliere woningen. Ouderen krijgen via het programma ‘Heerlijk Thuis in Huis’ advies voor een ‘toekomstklare woning’: comfortabel, veilig en duurzaam. Gemeente, corporatie, het Kruiswerk en Agem Energieloket werken samen hierin.
– In Bronckhorst komt de Bloemenbuurt in Zelhem in aanmerking. In de vier straten waar woningcorporatie ProWonen al 46 woningen aardgasvrij heeft gemaakt, knapt de gemeente de straten op. In de omliggende straten is de gemeente van plan met de huiseigenaren een proces te starten om labelsprongen te maken op weg naar energieneutraal, achterstallig onderhoud weg te werken (inclusief asbest schuurdaken), aan levensloopbestendigheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit te werken. Zodat een wijk van de toekomst ontstaat, waar het fijn wonen is.
– Gemeente Doetinchem richt zich op de wijk Overstegen. Woningcorporatie Sité is al gestart met de verduurzaming van haar bezit in Overstegen. De gemeente sluit aan bij het project en pakt 44 particuliere woningen aan. Vervolgens de rest van de wijk met een totaal van 350 van de particuliere woningen. Naast verduurzaming zijn er projecten op sociaal gebied.