Het Achterhoeks preventieakkoord – VNG

De gezondste regio van Nederland worden. Dat is de ambitie van de zeven gemeenten (overheid), ondernemers, maatschappelijke organisaties (samen de drie O’s) en zorgverzekeraar Menzis in de Achterhoek. De drie O’s hebben zich verenigd in een Achterhoekboard met thematafels, waarvan ‘De gezondste regio’ er één is. Aan die tafel is het idee ontstaan. De partners aan deze tafel zetten zich in voor een duurzaam zorglandschap. Preventie is daarbij een onmisbare steunpilaar.

De beweging naar preventie
De trekkers van het Achterhoeks preventieakkoord zijn wethouder Marijke van Haaren (gemeente Berkelland,rechts op de foto) en Hinke van der Werf van Menzis. De zorgverzekeraar en de gemeenten willen samen met alle partners de beweging naar preventie maken. De focus wordt verlegd van de patiënt naar de mens. In plaats van het behandelen van ziekten treedt het voorkomen daarvan op de voorgrond.  De huidige financiering sluit daar niet op aan. Marijke van Haaren: “Iedereen is overtuigd van een stelselwijziging in de financiering. Op de beweging heeft iedereen ‘ja’ gezegd. Het komt nu aan op de vertaling naar de praktijk.” Hinke beaamt dat: “Maar het geeft wel aan dat het belangrijk is dat iedereen daar ook klaar voor is, het kan een verschuiving van middelen betekenen.”

Aandacht voor achterliggende factoren
Kijkend naar het landelijk preventieakkoord geeft Marijke aan dat het in de Achterhoek niet alleen gaat om de drie thema’s roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. “We willen het breder aanpakken: ook drugs, eenzaamheid, schulden en kijken naar de achterliggende oorzaken.” Dat Menzis al meerdere vormen van ondersteuning biedt voor verzekerden met schulden sluit daar mooi op aan. “Zo kennen we onder andere de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden waarbij schulden boetevrij kunnen worden afgelost en mensen weer goed verzekerd zijn. Het systeem van boete op boete wordt hiermee doorbroken”, vult Hinke aan.

Verbonden met het sportakkoord
Daarnaast ligt er een duidelijke verbinding tussen het sportakkoord en het op te stellen preventieakkoord. Er is een regionaal sportakkoord dat lokaal is geladen. Aan het preventieakkoord wordt eveneens regionaal gewerkt. Per thema worden gemeenschappelijke ambities geformuleerd. Het is de bedoeling om samen met alle betrokken partners vóór de zomer tot een afronding te komen. Weer een stap op weg naar de gezondste regio.

Bron: VNG
Foto: VNG