Twee aparte huisartsencentra voor patiënten met verdenking op corona

Dit bericht is afkomstig van Huisartsenzorg Oude IJssel en HuisartsenZorg Oost-Achterhoek.
Huisartsen in de Achterhoek openen in samenwerking met de beide ziekenhuizen twee centra voor de huisartsenzorg aan inwoners met klachten die mogelijk op besmetting met Corona wijzen. Deze centra zijn bedoeld voor alle inwoners van de Achterhoek. Met deze maatregel willen ze de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk vertragen, zodat de zorgcapaciteit voldoende blijft. Zoals ook premier Rutte heeft aangegeven.

De regionale huisartsenorganisaties openen deze week twee aparte centra voor huisartsenzorg aan inwoners die klachten hebben die mogelijk op Corona wijzen. De centra zijn nodig om efficiënt en zo veilig mogelijk zorg te kunnen leveren. Veilig voor zowel patiënten als zorgpersoneel. De locaties zijn:
– Winterswijk, voormalig dialysecentrum in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1. Deze locatie heeft een eigen ingang aan het rechterdeel van de parkeerplaats.
– Doetinchem, de polikliniek dermatologie van het Slingeland Ziekenhuis aan de Gezellenlaan 10.

Alleen na verwijzing terecht
Inwoners kunnen alleen bij de centra terecht na verwijzing door de huisarts en met een afspraak. In de centra worden mensen geholpen door een huisarts en doktersassistent, die de noodzakelijke beschermende kleding aan hebben. Er mag maximaal één begeleider mee naar binnen.

Belangrijk voor inwoners
Voor inwoners blijft het van belang om te bellen met de eigen huisartsenpraktijk als u een huisarts nodig hebt. Inloopspreekuren zijn afgeschaft, dus u moet altijd eerst bellen. De goed opgeleide doktersassistent aan de telefoon zal u extra bevragen op hoestklachten en andere klachten die mogelijk op het coronavirus kunnen wijzen. Veel adviezen kunnen telefonisch afgehandeld worden. Wanneer het nodig is dat u door een huisarts gezien wordt en u heeft klachten die mogelijk op Corona wijzen, krijgt u een afspraak in het daarvoor apart opgezette huisartsencentrum. Buiten werktijden kunnen patiënten net als altijd contact opnemen met de huisartsenpost.

Polikliniek Dermatologie Slingeland verplaatst
De inrichting van de centra is mogelijk met medewerking van de beide ziekenhuizen die ruimte beschikbaar hebben gesteld. Dit betekent dat de polikliniek dermatologie tot nader bericht verplaatst is naar de huisartsenpost op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis.