Hoe courant is uw pand?

In de Achterhoek is zojuist gestart met het proefproject ‘Hoe courant is uw pand?’. Doel is de particuliere woningvoorraad aantrekkelijker te maken. Met onder andere verleidingsplanologie, aangepaste regels en financiële arrangementen wil de Achterhoek particulieren op een slimme manier laten investeren in hun eigen woning en woonomgeving. De pilot is opgezet door Regio Achterhoek, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en Stec Groep, een specialist op het gebied van vastgoed en planologie. Veel andere Achterhoekse partijen zijn ook betrokken, zoals gemeenten, Bouwend Nederland Oost en de Achterhoekse Rabobanken.

De ‘Hoe courant is uw pand?’-aanpak legt het initiatief bij particuliere woningeigenaren zelf en bestaat uit:

  • trainingen ‘Hoe courant is uw pand?’ voor particuliere woningbezitters;
  • rondetafelgesprekken met particuliere woningbezitters op meerdere plekken in de Achterhoek;
  • het vergroten van het bewustzijn bij woningbezitters over wat een aantrekkelijke, levensloopbestendige en energiezuinige woning financieel oplevert, door waardebehoud van de woning, minder risico’s en lagere maandlasten;
  • concrete acties die de courantheid van de woning verbeteren en wat een straat, wijk of kern hieraan gezamenlijk kan doen.

Aan gemeenten wordt gevraagd hun planologiebeleid en woningbouwregels zodanig aan te passen dat initiatieven van particuliere woningeigenaren maximaal worden gestimuleerd (‘verleidingsplanologie’). Ten slotte is een optimale ondersteuning door banken en financiers noodzakelijk, in de vorm van passende financiële arrangementen voor woningbezitters.

De pilot past uitstekend bij de Achterhoek door de actuele krimp- en vastgoedproblematiek, de kansen die er in de bestaande woningvoorraad zijn en het bekende ‘naoberschap’, waarbij partijen elkaar verder willen helpen. De pilot vindt plaats in het kader van de Achterhoek Agenda 2020, waarin ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties samen werken aan een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio in 2020 en daarna. Het Rijk heeft dit project de pilotstatus gegeven.