| |

In Gelderland meer banen dan vóór corona. Lagere en onzekere groei in 2023

Door de coronacrisis en lockdowns nam het aantal banen in Gelderland in 2020 af. In 2021 veerde de economie op en herstelde de arbeidsmarkt. Het aantal banen nam weer toe tot meer dan vóór corona. Vooral in de uitzendbranche en de horeca groeit de werkgelegenheid. Volgens de laatste prognoses van UWV groeit het aantal banen ook in 2022 en 2023 verder, maar in steeds mindere mate. Die verdere groei is bovendien zeer onzeker door tekorten op allerlei vlakken: van tekorten aan personeel tot tekorten aan grondstoffen, halffabricaten en computerchips. Bovendien valt niet te voorspellen wat de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne op de economie en arbeidsmarkt.

“In Gelderland zijn meer banen dan vóór corona, maar verdere groei is ongewis,” zegt Jörgen Zegel, arbeidsmarkadviseur bij UWV. De prognoses zijn gemaakt voor Nederland en alle 35 arbeidsmarktregio’s. Voor Gelderland gaat het dan om de volgende regio’s: Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Rivierenland en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. “Tekorten aan personeel, grondstoffen, halffabricaten en computerchips zijn aspecten die de economie en banengroei remmen. Daarnaast zijn de steunpakketten om werkgelegenheid te behouden bij werkgevers die zijn getroffen door de lockdowns, gestopt en is er een nieuwe situatie sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien en maken verdere banengroei, vooral in 2023, zeer onzeker. Het snelle economisch herstel maakt plaats voor nieuwe onzekerheden.”

Vooruitzichten korte termijn goed
Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. In 2022 groeit de werkgelegenheid in Gelderland, nadat deze in 2021 alweer boven het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. Deze groei zal in 2023 echter afvlakken en bovendien zeer onzeker worden door een aantal onvoorspelbare factoren, zoals de tekorten, stijgende prijzen en verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In Gelderland groeit naar verwachting het aantal banen van werknemers tussen 2021 en 2023 in totaal met 2,3% van 1.041.500 naar 1.065.900 banen.

Banengroei in meeste sectoren, vooral uitzendbureaus en horeca veren terug
De prognoses gaan uit van banengroei in alle Gelderse regio’s. Tussen 2021 en 2023 groeit de werkgelegenheid het sterkst in de uitzendbranche (+10%) en horeca (+6,6%). De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Dit past bij een herstellende economie en toch ook wat onzekere tijden waarin bedrijven uitzendbureaus inschakelen om personeel te werven. In Gelderland komt het aantal uitzendbanen weer op het niveau van voor corona. Ook in de horeca stijgt de werkgelegenheid dit en volgend jaar verder. Naar verwachting blijft het aantal banen in de horeca in alle Gelderse regio’s echter nog onder het niveau van voor de coronacrisis.

Krimp in industrie en detailhandel 
Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als industrie en detailhandel neemt het aantal banen van werknemers af tussen 2021 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoftekorten. Hoewel de industrie, qua aantal banen, na zorg & welzijn in Gelderland de grootste sector blijft, zal door de genoemde factoren de werkgelegenheid in deze sector de komende periode licht afnemen.

Onzekerheid in prognoses
Prognoses over de arbeidsmarkt zijn altijd onderhevig aan economische ontwikkelingen en onzekerheden. De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 – 2023 laat nog wel een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne werpt wel een schaduw over de prognose waardoor deze extra onzeker is.

Geen einde aan de krapte
UWV verwacht dat het aantal vacatures in 2022 landelijk nog verder toeneemt. In 2023 zorgt de afvlakking van de economische groei naar verwachting voor minder vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt wordt hierdoor iets minder, maar blijft in de meeste beroepsgroepen onverminderd aanwezig. Door vergrijzing en ontgroening van de bevolking zal de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt ook niet makkelijk verdwijnen. Die personeelsschaarste biedt natuurlijk kansen voor mensen die, ander of meer, werk zoeken. Voor werkgevers en de maatschappij vormen de personeelstekorten echter een lastig vraagstuk.

Lees het bericht over de prognoses op de site van UWV