Innovatieve kracht Achterhoek profileren

Om de Achterhoek te profileren als economisch bedrijvige en innovatieve regio is op initiatief van Regio Achterhoek een overleg gestart met enkele keyspelers uit het Achterhoekse bedrijfsleven. Ruim dertig ondernemers kwamen in december 2013 bij elkaar om te brainstormen over de gewenste profilering van de Achterhoek.

Er is een campagne in voorbereiding met een aantal doelen:

  • Bedrijven buiten de regio raken bekend met de pluspunten van de Achterhoek als vestigingsplaats;
  • Kenniswerkers beschouwen de Achterhoek als een aantrekkelijke regio (met name goed opgeleide jongeren omdat er een tekort dreigt; diverse vacatures zijn al moeilijk invulbaar);
  • Binnen de Acherhoek wordt het wij-gevoel sterker, wat een proactieve interne en externe communicatie bevordert. Gevolg hiervan is dat de producten en diensten van bedrijven uit de Achterhoek bij potentiële afnemers/klanten nadrukkelijker onder de aandacht komen.

De aanpak is gericht op identificeren, intensiveren, samenwerken en op activeren van nieuwe bedrijvigheid. Bedrijven (en overheden) zetten elkaar in de etalage van de Achterhoek met zijn kwaliteiten als authenticiteit, creativiteit en innovatie. De concepten “aandacht” en “co-innovatorschap” staan centraal en worden uitgewerkt. De profilering gebeurt door ondernemers zelf; de overheid heeft een faciliterende en ondersteunende rol.

De initiatiefgroep roept bedrijven nadrukkelijk op om mee te doen en zich in te zetten voor de economische profilering van de Achterhoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit Maglio van Regio Achterhoek.