Inspiratiebijeenkomst voor docenten bij NL Greenlabel

Afgelopen week zijn, op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Achterhoek, 25 docenten, team- en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen op bezoek geweest bij NL Greenlabel in Megchelen. Zij zijn ontvangen met een enthousiast verhaal doorspekt met duurzaamheid, hoorden over mogelijkheden met duurzaam groen in de Achterhoek en zagen gerealiseerde voorbeelden.

Otto Willemsen van Duurzaam4life trapte af met een inleiding over hoe organisaties duurzaamheid kunnen verankeren in hun eigen cultuur. Willemsen heeft een aantal modellen waarmee hij organisaties kan ondersteunen bij het zetten van duurzame stappen en het daarbij behorende verdienmodel. “Duurzaam doen is veranderen”, gaf Willemsen de toehoorders mee. En als afsluiter: “Als je wilt, moet je niets!”

Desastreus

Aansluitend hield Nico Wissing, mede-eigenaar van NL Greenlabel, een vurig betoog over duurzaamheid in de groene sector. Hij gaf met foto’s, een aantal voorbeelden waar het volgens hem echt mis gaat in de wereld. Bijvoorbeeld de enorme hoeveelheden afvalplastic in de oceanen, de gevolgen van grootschalige houtkap en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit soort zaken kunnen en moeten anders volgens Wissing.

Best practices

Hij liet daarna vele mooie en inspirerende foto’s zien van duurzame en gerealiseerde projecten op allerlei plekken in de wereld, zoals groene daken op huizen ingepast in de omgeving, het gebruik van groen in de gezondheidszorg, nieuwe architectuur en planologie en een hybridelandschap ingericht met zonnepanelen.

Erkenning

De opvattingen over de ‘groene ruimte’ veranderen. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de binnen- en buitenruimte, zowel voor gebruikte materialen als planten. Zelfs in de wereld van architecten, planologen en projectontwikkelaars wordt de waarde van groen steeds meer erkend.

Opleiden voor de toekomst

Van de mensen die straks in de groene sector gaan werken, worden dus andere vaardigheden verwacht. Volgens Wissing is het ‘netheidscomplex’ op zijn retour. Waarom zou in een gazon geen mos mogen voorkomen of madeliefjes? De natuur mag weer meer haar gang gaan. Dit betekent dat de toekomstige groene medewerker advies moet kunnen geven over het duurzaam inrichten van de leefomgeving. Over welke planten geschikt zijn in welke omgeving, wat voor duurzame materialen je toepast en hoe het geheel duurzaam te onderhouden. In de tuin van de toekomst zullen ook de disciplines techniek en groen, veel meer dan nu, met elkaar verbonden zijn.

Kansrijke projecten

Na de inleidingen kwam het gesprek tussen de medewerkers van de onderwijsinstellingen en de inleiders goed op gang. Dan blijkt dat er volop kansen worden gezien voor samenwerking met studenten van de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio. Er werden diverse mogelijke projecten genoemd. Bijvoorbeeld het bouwen van een autarkische woonark, die zelfvoorzienend is op gebied van voedsel en energie. Hier kunnen diverse technische richtingen gekoppeld worden aan de groenopleidingen. Door te werken aan zo’n project krijgen studenten een fantastische kans zich voor te bereiden op hun toekomstige werkplekken. Andere projecten die genoemd werden: een biobased fietsenstalling, modeltuinen rondom de DRU in Ulft of juist rondom de scholen, de aanleg van een eetbare tuin, diverse ontwerpen voor duurzame tuinen en gebouwen. Deze projecten worden de komende tijd met ondersteuning van de KWPA door studenten en docenten van verschillende opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd.

Kenniswerkplaats Achterhoek

Kenniswerkplaats Achterhoek is voorjaar 2014 opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties.