Arbeidsmarkt Achterhoek in beeld

Wilt u alles weten over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Achterhoek? Lees Regio in beeld 2014 Achterhoek, een jaarlijkse rapportage van UWV Werkbedrijf.

Regio in beeld is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 begint met een overzicht van de werkgelegenheid, waarbij wordt ingegaan op de leeftijdsopbouw. In hoofdstuk 2 staat de ontwikkeling van de vacaturemarkt centraal. Hier wordt bijzondere aandacht besteed aan het gevraagde beroepsniveau en de optredende verdringing. De hoofdstukken 3 en 4 gaan vervolgens uitgebreid in op het beschikbare arbeidsaanbod. WW’ers, WWB’ers en Wajongers worden in hoofdstuk 3 uitvoerig behandeld. Daarna komen in hoofdstuk 4 de huidige en verwachte kansen van werkzoekenden op middellange termijn aan de orde. Het rapport sluit af met de weergave van belangrijke uitdagingen voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt.