Integraal Zorgakkoord ondersteunt samenwerking Achterhoek

Deze maand werd het Integraal Zorgakkoord (IZA) door het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg ondertekend. Het doel is om zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Belangrijke afspraken zijn dat partijen intensiever gaan samenwerken met elkaar, dat er meer inzet komt op preventie, meer gebruik van technologie en dat de zorg aantrekkelijk blijft voor zorgverleners. Allemaal doelstellingen waarvoor de Achterhoek zich sinds 2020  al sterk maakt; zoals met de  visie ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’ en het ‘Preventie Akkoord Achterhoek’ waaronder meer dan 90 (zorg)partners hun handtekening zetten. Daarmee ligt er al een sterke basis voor de oproep van minister Kuipers om te komen tot een gezamenlijke regionale visie.

Mieke Zemmelink, kersverse voorzitter van thematafel De Gezondste Regio en bestuurder bij Azora: “Vernieuwing en verbetering in zorg en gezondheid streven wij in de regio gezamenlijk na. Preventie staat voorop, in plaats van ziekte en behandeling. We hebben meer (oudere) inwoners in de toekomst en minder mensen die zorg kunnen verlenen. De zorg moet dus echt anders. Door ons op preventie te richten en op wat mensen wel kunnen, blijft zorg beschikbaar voor degenen die het nodig hebben. Een voorbeeld is een samenwerking tussen Azora, Sensire en gemeente Oude IJsselstreek (Samen Sterker Thuis). In deze gemeente ondersteunen we inwoners bij zo zelfstandig mogelijk leven op een manier die bij hen past, vanuit de overtuiging dat zorg en ondersteuning anders én beter kan voor inwoners. Wat mensen zelf belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven, en wat zij zelf of samen met anderen kunnen doen of herstellen staan centraal. Om dit te bereiken, trekken de genoemde zorgorganisaties en de gemeente samen op met andere partners.
Vanuit de afspraken, zoals verwoord in het integraal Zorgakkoord, bepalen we hoe we zorg en welzijn gaan inrichten in de regio. Vanuit mijn nieuwe regionale rol als thematafelvoorzitter zet ik mij daar 100% voor in. Het IZA voeren we met vertrouwen door in een regioplan dat we aan de thematafel smeden.“

Zie ook:
De animatiefilm: Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg  
Samenvatting van het Integraal Zorgakkoord  
Infographic van het Integraal Zorgakkoord