|

8.000 nieuwe woningen in Achterhoek

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen. Zij doet dit woonaanbod samen met de gemeenten, aan Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Het doel gestelde aantal woningen is meer dan 10% van de landelijke woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030.

Zie ook Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

“De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 100.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we Gelderse starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.”
Gedeputeerde Peter Kerris

Nationale Woon- en Bouwagenda
Om de wooncrisis het hoofd te bieden, stelde Minister de Jonge een Nationale Woon- en Bouwagenda op. De Minister vroeg de provincies een woonaanbod te doen, van het aantal woningen wat mogelijk is om te bouwen tot en met 2030. De Gelderse provincie verwacht dat we 100.000 huizen kunnen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 10.000 woningen méér dan de indicatie die de provincie in juni 2022 gaf. 

Alle regio’s doen mee
Het Gelders woonaanbod stelden we op in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. De verdeling over de regio’s is: