International Women’s Day

8 maart is International Women’s Day. Daarom zetten we graag een aantal van onze vrouwelijke ambassadeurs in het licht. Om te laten zien hoe goed het hier samenwerken is tussen ondernemers, organisaties en overheid, mannen én vrouwen. Voor een mooie, sterke Achterhoek met al haar ruimte voor innovatie.

Loes ten Dolle, lid van de Achterhoek Raad en D66 kandidaat-kamerlid voor de aankomende tweede kamerverkiezingen. Loes is geboren en getogen in Winterswijk, werkt als fractie- en communicatiemedewerker voor de Statenfractie Gelderland voor D66, is afgestudeerd in Nederlands Recht en schrijft nu een scriptie voor de specialisatie Strafrecht. “Ik vind het belangrijk dat er een gemakkelijk aanspreekpunt is voor de Achterhoek, eigenlijk voor alle kleinere niet stedelijke gebieden, want die stem moet gehoord worden. Je kunt Loes wel uit de Achterhoek halen, maar de Achterhoek niet uit Loes. Ik wil voor de regio een laagdrempelig kamerlid zijn en het onderwerp hoeft niet altijd in mijn portefeuille te zitten. Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu en word je opgegeten. Vaak bu’j te bang! Neem plaats aan tafel en loat ow niet kisten.”

 

Beatrijs van Riessen, bestuurder van zorgorganisatie Estinea, is net als de andere vrouwen in dit bericht “niet zo van die vrouwendingen”. Tegelijkertijd geeft ze aan dat het in de Achterhoek helemaal geen rol speelt of je als vrouw of man in een hogere positie aan het werk bent. Dát verdient de spotlights op deze international women’s day wat betreft Beatrijs. Ze kan dat onderschrijven vanuit haar eigen organisatie: “Binnen Estinea, waar sowieso veel vrouwen werken, zitten ook veel vrouwen aan de top; in het MT, in het bestuur en Raad van Toezicht.” Verder wenst ze vrouwen én mannen een mooie dag “in de prachtige Achterhoek waar het goed wonen en werken is.” Beatrijs zet zich vanuit haar functie in voor de regio vanuit de thematafel De Gezondste Regio bij 8RHK ambassadeurs.

 

Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten en lid van de Achterhoek Board. Ik geloof in de noodzaak van de samenwerking tussen de drie O’s. Thema’s als verduurzaaming, arbeidsmarkt en samenleven maken dit noodzakelijk. Geen van de partijen kan dit alleen. Namens de Achterhoekse woningcorporaties wil ik graag helpen om een beweging op gang te brengen en de vele mooie, losse, initiatieven die er zijn, tot een slim geheel van nieuwe woon- en leefconcepten te smeden. Vanuit de Board zal ik erop letten dat we daarbij heldere keuzes maken, ons baseren op feiten en dat we niet denken voor, maar mét onze inwoners; aan de drie O’s voeg ik daarom graag de A van Achterhoeker toe.

 

Marjolein Boezel, mede-eigenaar Van Raam van fabrikant van aangepaste fietsen, werkt internationaal vanuit de Achterhoek. Afgelopen week nog verscheen ze in de media met een roep richting het nieuwe kabinet om de Europese samenwerking te intensiveren. “Door samen te werken kom je verder. Onze samenwerking met Duitse fabrikanten heeft ons onder andere al veel geleerd over digitalisering van productieprocessen. Daardoor konden we productie makkelijk kopiëren naar andere locaties, onder andere Polen.” Ze onderstreept dat subsidies voor het MKB belangrijk zijn, om de snelheid in anticiperen kracht bij te zetten. Verder zet Marjolein op deze vrouwendag graag de Technieksector in het licht. “We moeten af van het stigma dat werken in de fabriek vies werk is. We hebben hier in de Achterhoek bijvoorbeeld goede vrouwelijke Research&Designers rondlopen!”

 

Fleur Brinke is manager van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Daarnaast werkt ze voor proefboerderij De Marke in Hengelo, de innovatiehub voor het melkveebedrijf van de toekomst en is ze actief als accountmanager in de regio Achterhoek van de Wageningen Universiteit. Studiegroepen van elk tien boeren vormen het hart van de VKA. Zes keer per jaar komen ze bij elkaar. Steeds is er een ander thema, zoals klimaatadaptatie of bodemvruchtbaarheid. Fleur brengt bovendien boer en maatschappij verder bij elkaar: “Met mensen in gesprek gaan, daarvan leren en die band voor de toekomst verbeteren, dat is ook belangrijk.” Haar drie functies hebben aan alle kanten raakvlakken én leveren een vruchtbare bijdrage voor de Achterhoek! Daarom: Fleur als één van onze sterke vrouwelijke ambassadeurs in het licht op International women’s day.