|

Inwoners weten Opijver te vinden

Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver is een regionale samenwerking van werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs, gemeenten en UWV. Opijver is nu een kleine twee jaar operationeel en heeft goede resultaten behaald op de volgende twee doelstellingen: Het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de mismatch op de regionale arbeidsmarkt en bijdragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van een leercultuur bij inwoners en werkgevers.

Aantal toegekende scholingsvouchers bijna verdubbeld
Jorik Huizinga, voorzitter Arbeidsmarktregio Achterhoek en en lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt: ‘Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver slaat aan. Daar ben ik als voorzitter van de Arbeidsmarktregio Achterhoek enorm trots op. In een jaar tijd zagen we het aantal toegekende scholingsvouchers bijna verdubbelen. In totaal zijn 618 inwoners met een voucher begonnen aan een opleiding die leidt tot een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Een mooi resultaat dat mijn verwachtingen overtreft. We kunnen stellen dat inwoners Opijver weten te vinden. Niet alleen voor scholingsvouchers, maar ook voor informatie en advies. Opijver ondersteunt inwoners namelijk ook door hen te wijzen op andere mogelijkheden. Zo startten ook nog eens 150 inwoners met een opleiding die volledig wordt betaald vanuit bestaande regelingen.

Opijver werkt aan aanpak mismatch
Inwoners die zijn vastgelopen, zien door Opijver weer perspectief op een kansrijke baan. Dat is belangrijk om bij te dragen aan de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt. We zien dat in bepaalde sectoren de vacatures lastig gevuld worden. Dat terwijl mensen uit een andere sector geen baan kunnen vinden. Voor die mensen is Opijver een mooie uitkomst. Door omscholing brengen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Achterhoek dichter bij elkaar. Mooi is ook dat werkgevers Opijver steeds beter weten te vinden en meedenken in oplossingen, bijvoorbeeld door een deel van de scholingskosten te betalen. Afgelopen jaar werden in samenwerking met opleiders en werkgevers verschillende scholingstrajecten opgezet die inspelen op de personeelstekorten in sectoren zoals techniek, zorg en onderwijs. Dat zijn mooie ontwikkelingen waar Opijver graag aan bijdraagt. Opijver heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot onmisbare schakel in onze arbeidsmarktregio en is een voorziening om trots op te zijn. Het bewijs? Dat vindt u in deze jaarcijfers.’

Lees de rapportage