Kansen zien, grenzen over! Bijeenkomst 28 november

De Achterhoek staat voor een keerpunt. Bevolkingsafname en een economisch moeilijk tij vragen dringend om nieuwe oplossingen en slimme verbindingen: met elkaar en ook met onze Duitse buren, die voor dezelfde uitdagingen staan. De Agenda 2020 speelt hierop in met denkkracht, actie en lobby bij provincie, Rijk en Europa. Op de Agenda 2020 staan diverse projecten, zoals beter vervoer over weg en spoor, verduurzaming van woningen, het combineren van voorzieningen, het stimuleren van innovaties bij bedrijven en nieuwe economische activiteiten op het platteland.

Europese primeur
Op woensdag 28 november waren zo’n tweehonderd belangstellenden aanwezig in het gemeentehuis van Bronckhorst waar de werkplaatsen van de Agenda 2020 (Kansrijk platteland, Slim & snel verbinden, Duurzame & innovatieve economie en Vitale leefomgeving) hun plannen en hun resultaten van het afgelopen half jaar lieten zien. Die zijn divers en variëren van het maken van een regionaal voorzieningenplan (Atlas van voorzieningen) tot innovatieve ‘foodconcepten’ en van werken aan maatwerkonderwijs tot een primeur: de Achterhoek is met ingang van 9 december 2012 de eerste Europese regio waar de regionale trein voorrang heeft op de ICE. Samen met een strategisch gekozen in- en uitstapplaats op station Arnhem levert dit een cruciale tijdwinst op voor reizigers vanuit de Achterhoek naar Utrecht en Nijmegen.

Bevolking
Provinciaalbestuurder Jan Jacob van Dijk benadrukte dat het belangrijk is de bevolking te betrekken bij het maken van (soms) pijnlijke keuzes die de komende jaren nodig zijn. Het streven is om minder maar kwalitatief goede scholen, sport- en culturele voorzieningen in stand te houden, die voor iedereen goed bereikbaar zijn. Werkplaatsvoorzitter Vitale leefomgeving Henk van der Esch: “We moeten het idee loslaten dat alles overal kan en tegelijkertijd vasthouden aan de waarde van een voorziening. Het gaat niet om ‘mijn school’ maar om ‘goed onderwijs’. Een omslag in denken.”

Duits-Nederlandse arbeidsmarkt
Economisch gezien liggen er grote mogelijkheden over de grens. Het banenpotentieel in de Duitse regio Borken is enorm. Zonder de grens zou het aantal bereikbare banen voor de grensbewoners verveelvoudigen. Omgekeerd zouden onze Duitse buren hun voordeel kunnen doen met bijvoorbeeld het Nederlandse hbo. Er ligt dan ook een actieplan (‘Atlas van kansen’) klaar om hiermee aan de slag te gaan.
Regelgeving staat vernieuwing soms in de weg. Maar vernieuwingen kunnen ook tot stand komen door eerst een ambitie vast te stellen en die binnen bestaande regels te realiseren.
Herman Kaiser: “Laten we niet in termen van overleven denken maar in plaats daarvan zeggen dat wij in 2013 nog slimmer, socialer, duurzamer, innovatiever en ondernemender worden. Zoekend, soms zwervend maar zeker niet zwevend.”
___________________________________________________________________________________

Hieronder vindt u een video-impressie van de bijeenkomst en links naar de presentaties die vertoond zijn:

Werkplaats Innovatieve & duurzame economie
Werkplaats Slim & snel verbinden
Werkplaats Vitale leefomgeving
Werkplaats Kansrijk platteland
Presentatie Roderik Ponds over kansen grensoverschrijdende samenwerking Achterhoek-Borken