Kennisconferentie Achterhoek

Hoe matchen we kennisinstellingen & bedrijven? Denk en werk mee op de Kennisconferentie Achterhoek op 26 november.                                                

26 november van 18.30 tot 22.00 uur organiseert Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek met haar partners een interactieve ‘Kennisconferentie Achterhoek’ in het Graafschap College in Doetinchem. Tijdens de conferentie gaan we op zoek naar de matches tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Alle kennisinstellingen rondom de Achterhoek, Universiteiten, HBO instellingen en MBO instellingen uit Gelderland, Twente en Duitsland, zijn uitgenodigd om tijdens de conferentie middels een workshop te laten zien welke kennis zinvol is voor de Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden.

Wat is voor uw organisatie van belang?
We vragen het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de overheid in de Achterhoek om aan te geven wat zij nodig hebben voor toekomstige innovatie. Hoe kunt u ook in de toekomst een succesvolle organisatie zijn? Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van afgestudeerde werknemers? Welke onderzoeksmogelijkheden vraagt u van kennisinstellingen om te komen tot product- en procesinnovatie? Hoe kan verbinding tussen werkgevers en kennisinstellingen worden versterkt? Tijdens de kennisconferentie Achterhoek willen we met elkaar antwoorden vinden op deze vragen.

Innovatieve regio in drie topsectoren
Recent wees de Erasmus Universiteit de Achterhoek, samen met Twente, aan als de meest innovatieve regio van Nederland. Die kwaliteit is vooral zichtbaar in de topsectoren en in de belangrijkste werkgelegenheidsdragers: de maakindustrie, de zorgsector en de Agrofood-sector (inclusief de biobased economy). Deze positie willen we in de toekomst graag samen met u versterken.

Maatwerk conferentie op basis van uw input
Uw vraagstukken zijn belangrijk voor ons. De inhoud van de conferentie is een maatwerkconcept, dat aan de hand van uw thema’s wordt samengesteld. We vragen de kennisinstellingen om tijdens de conferentie te laten zien wat zij kunnen betekenen voor u en daarmee voor de Achterhoek, aan de hand van uw input.

Voorinschrijving geopend
De voorinschrijving is geopend, meld u nu alvast door een e-mail te sturen naar Mariska Bruil-de Vos.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Heeft u nu al onderwerpen die u aan de orde zou willen stellen? Dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Uw inbreng is welkom!

Maak uw vragen aan de kennisinstellingen kenbaar door deze te plaatsen op de Facebookpagina of LinkedIn van POA Achterhoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van POA Achterhoek, tel. 0314-353428 info@poa-achterhoek.nl