Kinds duurzaam aan de slag bij PIUS X Varsselder

Basisscholen uit heel Gelderland hebben via het project ‘Mijn ideale school’!  een idee kunnen indienen over hoe je de schoolomgeving duurzaam kunt maken. Het project is een initiatief in het kader van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Tien basisscholen zijn geselecteerd; zij ontvangen een geldbedrag én de inzet van een kunstenaar. PIUS X Varsselder is als enige Achterhoekse pilotschool uitgekozen en ontvangt een bijdrage van de provincie.

PIUS X: “Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen alle kansen krijgen om op te groeien tot verantwoordelijke, creatieve mensen die zorg hebben voor elkaar en hun omgeving. Kinderen die leren creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen waar ze nu, in spel en leren, en later in de volwassen wereld voor komen te staan. Het streven naar een meer duurzame maatschappij is er daar één van.

Kinderen leren dit door ons voorbeeld maar vooral ook door spelenderwijs daarin te oefenen. Dit spel komt het best tot zijn recht in een rijke omgeving met veel `groen` : bomen, struiken,  zand, water en waar een keur aan materialen is die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Zo  komen kinderen tot een rijk en duurzaam spel . De fantasie wordt geprikkeld en veel vaardigheden worden  geoefend.

De omgeving van de school heeft op dat vlak al veel te bieden: Er is veel ruimte om te spelen en vlak achter de school is een kinderboerderij met een moestuin waar de kinderen regelmatig naar toe gaan. Toch zouden wij graag nog een speelobject realiseren waarin “duurzaamheid” nog beter tot zijn recht komt:
Een object dat is opgebouwd uit duurzame materialen. Voorzien van een zonnepaneeltje dat bv een tunneltje kan verlichten. Of een windmolentje dat water rondpompt, regenwater dat wordt opgevangen en (bv) een groene dakbedekking met sedumplanten.
E.e.a. zo vormgegeven dat het uitnodigt tot vele vormen van spel: rollenspelen, ontwerpen en construeren, trapkarren opladen enzovoort.
Een dergelijk object sluit ook mooi aan op andere duurzame projecten van de school , zoals de zonnepanelen op het dak, afvalscheiding en het voornemen om ouders te vragen af te zien van het gebruik van plastic zakjes, flesjes, drinkpakken enz.

Zoals gezegd: onze speelplaats is al ruim en groen. En er worden plannen ontwikkeld om deze nog groener te maken. Een duurzaam speeltoestel midden op het plein zou een geweldige aanvulling kunnen betekenen.”