Kom kijken bij de Proeftuin Precisielandbouw op De Marke

Op woensdagmiddag 25 augustus aanstaande opent Agro-innovatiecentrum De Marke haar deuren in Hengelo (GLD) voor de open dag in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Op deze open dag ziet u allerlei precisielandbouwtechnieken, zoals RTK-GPS en NIR-analyses en robotica.

De Marke is, net als zo’n 20 andere boeren in Nederland, al enkele jaren deelnemer in het project NPPL vanuit de Wageningen Universiteit. Het doel van NPPL is om boeren te helpen om precisielandbouwtechnieken werkbaar te maken in de praktijk en de ontwikkeling ervan te stimuleren. Tijdens de jaarlijkse open dagen “NPPL on tour” openen een aantal NPPL-deelnemers  hun deuren voor andere boeren en geïnteresseerden om de opgedane ervaringen op het gebied van precisielandbouw te delen. De betrokken wetenschappers vanuit de Wageningen Universiteit, maar ook de toeleveranciers van de diverse hightechsystemen geven op de open dag tekst en uitleg over de over de precisielandbouwtechnieken.

Experimenteren
Melkveeproefboerderij De Marke experimenteert al enkele jaren met verschillende precisielandbouwtechnieken voor de melkveehouderij. Precisielandbouw kan een belangrijke rol gaan vervullen in het realiseren van de doelen voor de thema’s waar De Marke zich mee bezig houdt, zoals het klimaat, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Een optimale benutting van stikstof uit drijfmest is één van de speerpunten van bedrijfsleider Zwier van der Vegte: ‘Ons melkveebedrijf wil zoveel mogelijk (ruw) eiwit uit stikstof maken en zo min mogelijk stikstof verliezen naar bodem, oppervlaktewater en lucht.’ Op deze open dag wordt naast de NPPL-thema’s waar de Marke aan werkt ook aandacht geschonken aan regionale projecten van De Marke. De ontwikkeling van Agro-innovatiecentrum De Marke tot boerencoöperatie is in volle gang en hiervoor is ook aandacht.

Praktische informatie
De open dag start op 25 augustus om 12.00 uur met een vrije inloop met verzorgde lunch. Adres: Roessinkweg 2, Hengelo (GLD). In de middag vanaf 13.00 uur worden de gasten in kleine groepjes langs de verschillende thema’s geleid. Na afloop is er ruimschoots de tijd om na te praten en met experts, leveranciers, collega’s en medewerkers van De Marke in gesprek te gaan. Opgeven voor deze dag is verplicht en kan via deze link. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Tijdens de open dag wordt er rekening gehouden met coronamaatregelen en dient u de 1,5 meter regel in acht te nemen.