Komt u ook? Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015

Het perspectief van jongeren in krimp- en anticipeerregio’s staat centraal onder de titel ‘Ruimte voor Talent’ op donderdag 10-12. De conferentie wordt  georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland en RUIMTEVOLK in samenwerking met een groot aantal partners en jongeren uit de Achterhoek. Locatie: DRU Industriepark in Ulft.

Deze conferentie is hét landelijke kennis- en netwerkevenement voor krimp- en anticipeerregio’s. Op het programma staan inspirerende keynotes, workshops en excursies met tientallen sprekers en voorbeelden uit verschillende krimp- en anticipeerregio’s en in het bijzonder de Achterhoek. De conferentie biedt u de gelegenheid om te netwerken en kennis te nemen en delen over ontwikkelingen rondom onder andere de volgende thema’s: maakindustrie, woningmarkt, arbeidsmarkt, sociale innovatie, burgerparticipatie, zorg, bereikbaarheid en connectiviteit, sportaccommodaties, leegstand en transformatie, de transitie van het boerenerf, bestuurskracht en overheid. De toekomst van jongeren is de rode draad van de conferentie. Keynotes zijn er onder andere van Ronnie Degen van de Zwarte Cross en hoogleraar Gert-Jan Hospers. Het (voorlopige) programma en de eerste sprekers staan op de speciale website.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via de website.

Foto: JongAchterhoek