Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Koning en Koningin brengen een streekbezoek aan de Achterhoek

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 6 mei 2014 een streekbezoek aan de Achterhoek. Tijdens het streekbezoek staat Achterhoek Agenda 2020 centraal. Dit is een innovatief, ambitieus en duurzaam plan voor de toekomst van de Achterhoek dat aansluit op de agenda’s en toekomstvisies van de provincie, de Rijksoverheid en Europa. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen, aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en de industrie.

Borculo

Het streekbezoek start in de gemeente Berkelland, waar de Commissaris van de Koning, de heer C. Cornielje en de burgemeester van de gemeente Berkelland, de heer H. Bloemen, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen. In het gemeentehuis in Borculo wordt gesproken over de Achterhoek Agenda 2020. Aan het gesprek nemen deel de voorzitter en leden van de Stuurgroep Agenda 2020 (namens maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden), het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek en gedeputeerden van de provincie Gelderland.

Doel van de Achterhoek Agenda 2020 is het realiseren van een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde Achterhoek in 2020 en verdere toekomst. De agenda richt zich op vier thema’s: Innovatieve & duurzame economie, Slim & snel verbinden, Vitale leefomgeving en Kansrijk platteland. Door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen ondernemers, organisaties, overheden en inwoners moet de Achterhoek de Agenda 2020 kunnen realiseren.

Neede

In Neede ontmoeten de Koning en Koningin een aantal inwoners in de ‘huiskamerruimte’ van Grandcafé De Hofmaat. Het dorp heeft te maken met een teruglopend inwonersaantal en vergrijzing. Om het dorp aantrekkelijk te maken en te houden voor jong en oud, organiseren de inwoners uiteenlopende activiteiten.

Zo maken de Koning en Koningin in de Hofmaat kennis met de vertegenwoordigers van Achterhoek Connect. Dit is een digitale ontmoetingsplaats voor de inwoners van de Achterhoek waar zij contacten kunnen leggen en terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen, zorg en dienstverlening. Het virtueel verbinden van mensen in buurten en wijken biedt kansen om eenzaamheid van mensen tegen te gaan. Een ander voordeel van Achterhoek Connect is dat het mogelijk is via een tablet persoonlijke zorg te ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om veilig en langer zelfstandig thuis te wonen. Ook als de gezondheid en mobiliteit minder wordt. Enkele ouderen tonen de Koning en Koningin hoe zij hier in de praktijk mee omgaan.

Groenlo

In Groenlo bezoeken de Koning en Koningin het Graafschap College. Deze grootste mbo-instelling in de Achterhoek trekt naast jongeren en volwassenen uit de regio, ook leerlingen buiten de regio aan. Het college biedt naast mbo-onderwijs, ook andere opleidingen en cursussen zoals inburgercursussen. In totaal bezoeken ongeveer 9000 studenten één van de vestigingen van het college.

In een klaslokaal spreekt de Koning met studenten van de mbo-richting Zorg & Welzijn over hun opleiding en hun problemen bij het vinden van stageplekken. Ook de aanbieders van de stageplekken, zoals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, nemen deel aan het gesprek.

De Koningin spreekt met studenten over ondernemerschap en eenzaamheid in het buitengebied. Het onderhouden van sociale contacten wordt moeilijker als voorzieningen in kleine kernen wegvallen en ouderen minder mobiel worden.

Ulft

Het streekbezoek wordt afgesloten in de gemeente Oude IJsselstreek. In Ulft openen de Koning en Koningin het innovatiecentrum ICER. Dit centrum is onderdeel van het DRU Industriepark;  zeven gerenoveerde oude fabrieksgebouwen van de voormalige DRU ijzergieterij. Het DRU Industriepark biedt ruimte voor bedrijven, onderwijs, cultuur en ontspanning.

De naam ICER verwijst naar de partijen die het innovatiecentrum op het DRU-Industriepark gaan exploiteren: Industrie, Cultuur, Educatie en Recreatie. Tijdens een rondleiding krijgen de Koning en Koningin uitleg over de mogelijkheden die ICER biedt op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en beeldende kunst.

De opening van ICER is ook de start van het toeristische project ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’. Onder andere via de smartphone en websites is het mogelijk tweehonderd cultuurhistorische plekken in Gelderland te ontdekken. Binnen het project zijn verschillende startpunten. Eén van die startpunten bevindt zich in innovatiecentrum ICER.

Tot slot bekijken ze het op het terrein gevestigde Nederlands IJzermuseum waarmee het streekbezoek wordt afgesloten.

Bron: Persbericht RVD, nr. 85
Foto: Marcel Vogel; © RVD