“Wat doen we samen in de Achterhoek?”

Bijeenkomst voor Achterhoekse raads- en collegeleden op 15 april. De Achterhoek staat voor belangrijke opgaven, waaronder de decentralisaties in het sociale domein en het opstellen van een Regionale Woonvisie. Gemeenten en andere spelers werken hiervoor al op verschillende manieren samen. Samenwerking blijft van essentieel belang. Onderstaande partijen spelen daarin een belangrijke rol:

  1. Regio Achterhoek: contacten met provincie, Rijk en Europa voor lobby en subsidies. Regiomarketing, grensoverschrijdende samenwerking en procesbegeleiding Achterhoek Agenda 2020;
  2. Zes portefeuillehoudersoverleggen met onder andere de stuurgroep 3D die de intergemeentelijke samenwerking voor de drie decentralisaties voorbereidt (Jeugdwet, (nieuwe) Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet);
  3. Achterhoek Agenda 2020: samenwerking tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties met projecten voor een duurzaam vitale Achterhoek;
  4. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA): samenwerking op het gebied van milieutaken.

Wat doen deze samenwerkingsverbanden precies? Hoe zijn ze georganiseerd en welke rol vervullen raads- en collegeleden hierin? Welke belangrijke, inhoudelijke besluiten staan er binnenkort op de agenda’s van deze partijen? Welke kant gaat het concreet op? Regio Achterhoek organiseert deze bijeenkomst op 15 april van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) in samenwerking met de acht aangesloten gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Bekijk het programma 
Aanmelden kan hier.