Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2014

Woont of werkt u in een krimpregio? Kom dan 4 oktober naar de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling in Utrecht. De dag staat in het teken van initiatieven van bewoners en bedrijven.

Gouden tips

De leefbaarheid en voorzieningen staan onder druk. Zeker in gebieden waar de bevolking al krimpt of waar dat binnen een aantal jaren gaat gebeuren (de zogeheten krimp- en anticipeergebieden). In het dagelijks leven is dit goed te merken. De school gaat dicht, het gemeenschapshuis heeft het moeilijk, de jeugd trekt weg, sportverenigingen krijgen steeds minder leden.

Of u nu bewoner, ondernemer, ambtenaar, volksvertegenwoordiger, bestuurder of maatschappelijk professional bent, bevolkingsdaling vraagt om uw initiatief. Wat heeft u nodig om uw initiatief succesvol van de grond te krijgen? Hoe kunt u uw positie versterken? De 10 belangrijkste gouden tips worden tijdens de conferentie opgehaald. Hopelijk is uw idee er daar één van!

Bewoners- en bedrijfsinitiatieven

Bewoners, bedrijven en hun bijdragen aan een vitale lokale samenleving staan deze dag centraal. U doet inspiratie op, leert van elkaar en breidt u netwerk uit. Thema’s rondom bewoners- en bedrijfsinitiatieven helpen u verder om uw ideeën uit te voeren. Ook kijken we over de grens: wat kunnen we leren van een land als Denemarken?

Daarnaast is er vanzelfsprekend volop discussie met bestuurders. Wat moet de lokale overheid met burgerinitiatieven? Wat mogen bewoners en overheid van elkaar verwachten? Ruimte geven aan burgerinitiatieven – graag! Maar hoe verhouden die zich tot de lokale democratie?

Workshops

Tijdens de conferentie zijn er circa 25 workshops. Ze gaan vooral over initiatieven van bewoners en ondernemers. Bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van onderwijs, zorgcombinaties, buurtwinkels, gemeenschappelijke voorzieningen, energie en sport. Het gaat daarbij vooral om het proces: wat werkte in de ogen van de initiatiefnemers goed en wat minder goed. U bepaalt ter plekke welke workshops u volgt.
Bekijk het programma en een overzicht van de workshops die u kunt volgen (workshops ronde 1 en workshops ronde 2).

Voor wie?

Iedereen die woont, werkt of geïnteresseerd is in een krimp- of anticipeerregio is van harte welkom. Meld u online aan voor de conferentie. Kent u andere mensen die misschien geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomst? Stuur de uitnodiging dan door!