“Meer werk in de Achterhoek dan je denkt”

Blog van Paula de Beer over de brainstormbijeenkomst van Achterhoek2020Jong. De Achterhoek loopt leeg. Steeds meer jongeren ruilen de dorpen in voor steden in de buurt: Arnhem, Nijmegen, Deventer. Tijdens de brainstormsessie van Achterhoek2020 Jong in Winterswijk zoeken ongeveer 25 Achterhoekers naar oplossingen voor dit probleem. Onder de deelnemers bevinden zich mensen van allerlei verschillende initiatieven die zich inzetten voor de regio. Centraal staat de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat jij en je vrienden in 2020 nog steeds in de Achterhoek wonen?’ Veel ideeën gaan over het creëren van banen, goedkope starterswoningen en culturele activiteiten in de buurt. ‘Een datingbureau!’ wordt er geopperd. Want het helpt, als je partner in de buurt woont. Eén van de grootste problemen blijkt namelijk de bereikbaarheid van de regio. Na 3,5 uur te hebben gedaan over de reis van Amsterdam naar Winterswijk, kan ik niet anders dan beamen dat hier inderdaad ruimte is voor verbetering.

‘Achterhoekers zijn bescheiden’
Volgens Robin Kuipers (25) is het imago van de regio een probleem. Welk imago dan? Veel Nederlanders weten helemaal niets van de Achterhoek, maar ook wie er vandaan komt en naar de stad is uitgevlogen is vaak niet op de hoogte van de banenmogelijkheden in het gebied. Volgens Robin, zelf ‘oer-Achterhoeker’ en bestuurslid van Jong Achterhoek, komt dat met name doordat Achterhoekers moeite hebben met het promoten van zichzelf. Die bescheidenheid komt de regio helaas niet ten goede. Tom Salemink (31) probeert hier als projectleider van De Talententuin verandering in aan te brengen. De Talententuin is een soort carrièrebeurs waarmee hij Achterhoekse bedrijven in beeld brengt en jong, regionaal talent aan ze koppelt. Zelf doen ze het niet, die bescheiden Achterhoekers.

Leven in de brouwerij
Jeremy Derksen (22): ‘Wie van de mensen hier aanwezig komt uit het dorp?’ Ongeveer de helft steekt de hand op. ‘Wie mist de gezelligheid?’ Dezelfde mensen steken hun hand weer op. Na twee uur te hebben gebrainstormd worden zes ideeën gepitched, waaronder de ‘Stamkroeg 2.0’ van Jeremy. Een beetje leven in de brouwerij, dat moet de jongeren enthousiasmeren terug te komen of, beter, niet te vertrekken. Want de gemoedelijkheid in de streek heeft veel charme, maar er valt helemaal niets te beleven in het dorp. Volgens Jeroen Salemink (22) trekken de jongeren niet daarom weg, maar omdat er geen hoger onderwijs in de buurt is. Met een enkele spoorlijn is heen en weer reizen voor veel jongeren te veel gedoe en als je eenmaal weg bent, ga je niet zo gemakkelijk terug. Werk bepaalt uiteindelijk vaak waar je gaat wonen, niet andersom. Veel aanwezigen wonen zelf ook in Nijmegen, Arnhem of Zwolle. Toch blijven ze zich inzetten voor hun geliefde geboortegrond. Jeroen: ‘Ja, het gaat me wel aan het hart. Je blijft een Achterhoeker, hè.’

Van 18 tot en met 25 september vond de WerkWeek plaats, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. In het hele land hebben gemeenten, bedrijven, UWV, scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers en jongeren zelf activiteiten georganiseerd om de kansen van jongeren op werk te vergroten. Tijdens de WerkWeek reisden negen razende reporters door heel Nederland om te bloggen over de activiteiten in de regio’s. 

De brainstorm is een initiatief van Regio Achterhoek en Achterhoek2020 Jong