| |

Leer circulair bouwen met de CIRCO Track

In de bouwsector worden veel grondstoffen en energie gebruikt. Ook hier krijgen we steeds meer te maken met grondstoffenschaarste, leverings-en prijsonzekerheid, hoge transportkosten en veranderende wet-en regelgeving. Stabiliteit, grip op de kosten, leveren van kwaliteit en duurzaam en toekomstbestendig ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen en dus nieuwe ketens en samenwerkingen.

Driedaags programma
De CIRCO methodiek biedt een ontwerpaanpak, waarmee je je circulaire waardepropositie (product, dienst, businessmodel) ontwerpt. Tijdens de CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je je eigen case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Je doorloopt de driedaagse Track met een groep van ca. 10 bedrijven onder begeleiding van ervaren trainers die actief zijn op het thema van de Track. De groep komt zowel fysiek als online bij elkaar en je volgt online leermodules op zelf te bepalen tijdstippen.

Deelname biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en samen met ketenpartners nieuwe kansen te verkennen en concreet uit te werken in een plan van aanpak.
Meer info over CIRCO Tracks: in 7 stappen van lineair naar circulair.