Tafelgasten Lentediner 2014

Lentediner: Achterhoekse thema’s op Haags menu

Een bus vol Achterhoekers reisde woensdag 14 mei af naar perscentrum Nieuwspoort voor het jaarlijks Achterhoeks Lentediner, het derde op rij alweer. De delegatie van vertegenwoordigers van de 3 O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) ging in gesprek met minister Blok en Tweede Kamerleden over actuele ontwikkelingen in de Achterhoek: bevolkingskrimp, werk en economie. Doel was het op de kaart zetten van de regio bij Haagse politici en het bekrachtigen van de samenwerking tussen de Achterhoek en Den Haag.

Nadat Liesbeth Spies, voorzitter stuurgroep 3 O’s, de avond had geopend vond er een rondetafelgesprek plaats. Naast Spies bestonden de tafelgasten uit Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst met ‘krimp’ in portefeuille, Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Jan Paul Kiefmann, vicevoorzitter VNO-NCW Achterhoek en Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland. Meijers werd aanvankelijk even vervangen door Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland. Oud-parlementair verslaggever Wouke van Scherrenburg leidde het gesprek.

Cornielje gaf aan dat vanwege de krimp er in de Achterhoek de komende 10 jaar ruim 240 voetbalvelden aan vastgoed leeg komt te staan. Deze gebouwen zullen een herbestemming krijgen of ze moeten worden gesloopt. Hij zou graag zien dat het Rijk meedenkt met de regio omdat herbestemming, ook van een aantal leegstaande Rijksgebouwen, moet passen binnen de lokale context. Spies pleitte voor flexibele regelgeving en bovendien vroeg ze deze af te stemmen op de regio. Regels die in de ene regio wel werken, kunnen in een andere belemmerend zijn. Daarop zegde minister Blok toe voor komende zomer meer ruimte te geven in de regelgeving voor herbestemming van gebouwen.

Daarnaast werd besproken hoe de Achterhoek de komende jaren zijn kansen kan benutten, terwijl de beroepsbevolking met 23% afneemt. “De toekomst ligt in de Achterhoekse maakindustrie. Daarvoor zullen meer gekwalificeerde werknemers nodig zijn. Als deze niet aanwezig zijn in de regio zelf, kijken we naar regio’s elders in Nederland. Mocht ook dat niet lukken, dan moeten we werknemers uit Spanje en Polen halen”, aldus Kiefmann. Juist die landen zijn interessant, omdat ze veel hoogopgeleide technici hebben. Kim Putters (SCP) merkte op dat er een toenemende behoefte is aan kleine banen: “Zo willen ouderen vaak niet voltijd actief zijn, maar wel deeltijd.” Hij vroeg aandacht voor een compleet pakket: het combineren van zorg, arbeid en vrijwilligerswerk.

Na het rondetafelgesprek gingen alle aanwezigen aan het diner. Onder het genot van verscheidene streekproducten bereid door twee Achterhoekse topkoks, kon men met elkaar van gedachten wisselen aan de verschillende statafels. De eerste resultaten werden geboekt in de vorm van afspraken met individuele Kamerleden voor een bezoek aan de Achterhoek. Zij komen met eigen ogen zien wat er in deze regio speelt, hoe de gezamenlijke aanpak hier in praktijk wordt gebracht en bij welke uitdagingen we nog hulp uit Den Haag kunnen gebruiken.

Foto: vlnr Josan Meijers, Jan Paul Kiefmann, Liesbeth Spies, Kim Putters, Stef Blok en Wouke van Scherrenburg.

Bekijk de video die tijdens het lentediner is vertoond:

Ook op Twitter werd het lentediner druk besproken. #lentediner stond die dag zelfs op plek 6 van de top-10 trending topics in Nederland!
Lentediner trending