Community of Practice voor Burgerproductiekracht

Meerjarig traject voor professionals
September 2014 start een meerjarig traject ‘Community of Practice voor Burgerproductiekracht’ (CoP). Doel is in beeld te krijgen onder welke condities burgerproductiekracht in wijken en kernen van de grond kan komen.

De inwoners van de Achterhoek bepalen in grote mate de vitaliteit, uitstraling, aantrekkelijkheid en betekenis van het gebied. Achterhoek 2020 is de beweging die initiatieven ‘van onderop’ wil stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Hoe doen we (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) dit zonder de energie er uit te halen? Onder welke condities komen bewonersinitiatieven van de grond en welke rol is daarbij weggelegd voor de professional? Wat zijn de do’s and dont’s voor mensen die ondersteunen, wat kan de overheid wel en niet doen, wat kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties bijdragen? Wat zijn de risico’s en kansen, is burgerproductiekracht een nieuwe vorm van participeren of juist niet? En in hoeverre is burgerproductiekracht nieuw? Of is het een al decennia lang bestaand fenomeen in een nieuw jasje?

Wat gaan we doen?
Om gezamenlijk een antwoord te vinden op dit soort vragen start in september 2014 vanuit Achterhoek Agenda 2020 een meerjarig traject ‘Community of Practice voor Burgerproductiekracht’ (CoP). Het doel van de CoP is in beeld te krijgen onder welke condities burgerproductiekracht in wijken en kernen van de grond kan komen. In een tijdperk van de participatiesamenleving en zelfregie zien we enerzijds een sterke beweging van burgers die staan voor de energieke samenleving en die initiatieven nemen en projecten starten. Anderzijds is er ook een groep burgers bij wie dat allemaal niet zo energiek en vanzelfsprekend gaat. Vertrouwen, de ‘goede’ mensen, energiek aanpakken, durf, vallen en opstaan, willen delen, werken vanuit lokale logica zijn daarbij belangrijker ingrediënten dan de ‘officiële’ criteria als projectopzet en SMART-formuleringen.

Casussen uit de praktijk en ervaringen die al zijn opgedaan staan bij de CoP centraal. Mensen die van onderop met initiatieven bezig zijn zullen worden bezocht of uitgenodigd om hun ervaringen te delen. De bijeenkomsten hebben steeds een thema waarin burgerproductiekracht wordt belicht vanuit een bepaalde invalshoek. In de tussentijd werken de deelnemers in kleine huiswerkgroepjes aan opdrachten, zoals onderzoek naar de bereidheid van de eigen organisatie om burgerkracht te faciliteren, het opzetten van een plan van aanpak voor een initiatief uit de eigen organisatie en oriëntatie op alle lopende en kansrijke initiatieven. In de Achterhoek wordt immers al veel gedaan.

Voor wie?
Het traject is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij ondernemingen, maatschappelijke organisaties of overheden (3 O’s) die belang hebben bij het uitwisselen van kennis en ervaring over burgerkracht. Deelnemers hebben vanuit hun dagelijkse praktijk betrokkenheid bij het thema en ervaren daarbij de behoefte aan verandering en vernieuwing van denken en handelen bij bestaande instituties. Doel is om de kennis en ervaring die tijdens de CoP wordt opgedaan concreet te maken en verder te brengen binnen de eigen organisatie.

Programma en aanmelden
Het programma wordt samen met de deelnemers vastgesteld. Er is dus veel ruimte voor eigen inbreng. De begeleiding is in handen van Joop Hofman (www.rodewouw.nl) en Anneke Ros (procesmanager Vitale leefomgeving Achterhoek Agenda 2020).

U kunt zich voor de CoP aanmelden (tot 1 augustus 2014) door een mail te sturen naar Janine Geerse. Met vragen kunt u terecht bij Anneke Ros.

  • Start CoP: september 2014.
  • Kosten: € 750,- per jaar per deelnemer (incl. begeleiding, koffie, thee, lunch).
  • Locatie: verspreid over de Achterhoek.
  • Max. aantal deelnemers: 15 personen.