Lever ook uw input via het Achterhoek Panel! Samen bouwen we aan onze toekomst

Lever ook uw input via het Achterhoek Panel! Samen bouwen we aan onze toekomst

Alweer voor de vierde keer is een onderzoek uitgezet bij het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Er wordt dit keer gepeild hoe Achterhoekers zich voelen en hoe bewogen of gesport wordt. Het onderzoek is opgesteld vanuit de thematafel Gezondste Regio in samenwerking met Achterhoek in Beweging. De resultaten van het onderzoek zijn waardevol voor het verbeteren van de gezonde leefstijl van inwoners in de Achterhoek. Eén van de doelstellingen van 8RHK ambassadeurs, waar (zorg)organisatie, bedrijven en overheden samenwerken. Eind oktober zijn de resultaten bekend en worden opgenomen in de Achterhoek Monitor. De vragenlijst is in te vullen tot 28 september 2021.

Al 4600 leden, word ook lid!
Graag horen wij de mening van inwoners over onderwerpen die spelen in de Achterhoek. Lid worden kan altijd en is gratis. Als u lid bent, vragen wij u circa twee keer per jaar mee te doen aan een (online/ schriftelijk) onderzoek. Dat kost circa 10 minuten van uw tijd. Eerdere onderwerpen die aan bod kwamen: De Toekomst van de Achterhoek, Mobiliteit en de Achterhoekse Identiteit. Meedoen aan het huidige onderzoek als nieuw panellid wordt erg gewaardeerd. Er worden geen medische vragen gesteld. Alvast dank voor uw mening! Aanmelden en meer informatie op: www.achterhoekspreekt.nl