Liesbeth Spies nieuwe voorzitter Achterhoek 2020

Liesbeth Spies wordt onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020. De stuurgroep is in het leven geroepen om met de 3 O’s (ondernemers, organisaties en overheid) en de inwoners van de Achterhoek een antwoord te geven op de grote opgaven voor de regio, zoals de economische crisis, de bevolkingsdaling en de overgang naar duurzame energie, met als doel een toekomstbestendige, vitale, innovatieve en economisch gezonde Achterhoek.

In eerste instantie zou Geert Jansen, oud-commissaris van de koningin van Overijssel, voorzitter van de stuurgroep worden. Hij heeft zich echter om gezondheidsredenen moeten terugtrekken.
Het is voor alle betrokken prettig dat het snel is gelukt Liesbeth Spies bereid te vinden de rol van aanjager op zich te nemen. De colleges van B&W van de acht gemeenten in de Achterhoek hebben allemaal aangegeven graag samen met haar aan de slag te willen gaan.
Liesbeth Spies (47) was achtereenvolgens lid van de Tweede Kamer, waarnemend partijvoorzitter van het CDA, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland, gedeputeerde in Zuid-Holland en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De VNG en het ministerie van BZK  hebben haar recent benoemd tot ambassadeur intergemeentelijke samenwerking met het oog op de aanstaande decentralisaties in het sociale domein.

Ambitie en realiteitszin
‘Ik heb de Achterhoek de afgelopen jaren leren kennen als een regio met ambitie en realiteitszin’, aldus Liesbeth Spies. ‘Ik zie ernaar uit om samen met alle partners in de Achterhoek aan de slag te gaan met de vraagstukken op het gebied van krimp die voortkomen uit de Achterhoek Agenda 2020. Dat moet het komend jaar al leiden tot zichtbare resultaten. Er gebeurt al veel. Het zou prachtig zijn als we dit een impuls kunnen geven en de afspraken ook landen in de coalitieprogramma’s die na de verkiezingen in de acht gemeenten worden opgesteld.’

Jongeren
Dinsdag 10 september wordt in het Gerrit Komrij College in Winterswijk een bijeenkomst met inwoners, ondernemers en informele groepen gehouden over de toekomst van de Achterhoek. Daar is Liesbeth Spies ook bij aanwezig, voor het eerst als onafhankelijk voorzitter van Achterhoek Agenda 2020.
Op die bijeenkomst is iedereen van harte welkom. Vooral jongeren worden met nadruk uitgenodigd, het gaat immers om hun toekomst in hun Achterhoek.

Stuurgroep
De provincie Gelderland is zakelijk opdrachtgever van Liesbeth Spies. De provincie biedt deze extra ondersteuning aan aan haar partners in de Achterhoek. Provincie wil hierin samen optrekken met de 3 O’s en de inwoners van de Achterhoek.
De stuurgroep Achterhoek Agenda 2020 bestaat momenteel uit Sarien Shkolnik (college van bestuur Graafschap College), Jan-Paul Kiefmann (vice-voorzitter VNO-NCW Achterhoek) en Thijs van Beem (voorzitter Regio Achterhoek en burgemeester van Winterswijk).
In de Achterhoek Agenda 2020 werken Achterhoek, de provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen.

Zie ook:
Opdrachtformulering voorzitter Achterhoek Agenda 2020
Spies begonnen als voorzitter Achterhoek Agenda 2020 (art. de Gelderlander)