Veel plannen voor een krimpbestendige Achterhoek

Een grote groep Achterhoekers ging op 10 september in Winterswijk constructief aan de slag om de gevolgen van krimp in beeld te brengen en daarvoor oplossingen te bedenken. Regiovoorzitter Thijs van Beem vatte de opdracht samen met de woorden: “Hoe maken we de Achterhoek krimpproof?”. “De Achterhoek geeft geen krimp” kwam spontaan als nieuwe slogan naar voren.“Prachtige avond, veel goede plannen. Tijd rijp voor d’r-an voor allen om Achterhoek toekomstbestendig te maken!” aldus een enthousiaste twitteraarster. “We zijn het aan u verplicht om met de opbrengsten van deze avond aan de slag te gaan”, zei de nieuwe voorzitter van Achterhoek 2020, Liesbeth Spies tijdens de afsluiting van de  avond waaraan bijna 190 Achterhoekers deelnamen. Gedeputeerden Josan Meijers en Jan Jacob van Dijk (provincie Gelderland) gaven aan dat zij zich samen met de Achterhoek willen inspannen voor een vitale regio.

Vervolgavonden zijn er op 30 september, 9 en 31 oktober in diverse gemeenten in de Achterhoek. Het programma en de locaties hiervan maken wij zo snel mogelijk bekend.

Bekijk foto’s van de avond  (fotografie: Arthur van der Lee)

Reportage gemaakt en uitgezonden door Focuz TV

Video gemaakt door provincie Gelderland